27.12.2017 / Zajímavosti


Rádi byste udělali krok směrem k energetické soběstačnosti, ale obáváte se, že by mohla nastat finanční nedostatečnost? Přitom dnes téměř každý dosáhne na dotace.

Ekologie i energetická soběstačnost zároveň

Pro fotovoltaiku mluví jak zájem o trvale udržitelný rozvoj a ekologii, tak čistě individuální hledisko. Kdo má na střeše rodinného domu pár fotovoltaických panelů, dokáže vyrobenou elektřinou z velké části pokrýt spotřebu domácnosti, aniž by vypouštěl do ovzduší obtěžující kouř a přispíval k devastaci neobnovitelných zdrojů. A také se může stát podstatnou měrou nezávislým na centrálních dodavatelích elektřiny, což je silná motivace nejen pro vlastníky domů v odlehlých oblastech.

Dotačním programem Nová zelená úsporám podporuje Ministerstvo životního prostředí vlastníky rodinných domů, kteří si pořídí takový systém vytápění či výroby elektřiny pro svou potřebu, který nepřispívá ke znečištění ovzduší emisemi CO2. Pokud tedy právě projektujete stavbu nebo přemýšlíte o rekonstrukci stávajícího bydlení, zbystřete. V tzv. podoblasti C3 můžete na pořízení fotovoltaických panelů (ale i dalších ekologicky šetrných zdrojů) dostat náhradu až 50 % vynaložených nákladů, a dokonce až 60 %, bydlíte-li v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji.

Pro jaké stavby je dotace určena?

Rodinným domem se rozumí stavba o nejvýše třech bytových jednotkách zkolaudovaná a užívaná k trvalému bydlení, a to nejméně polovinou vnitřní podlahové plochy. Stavba musí mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Rovněž se to týká trvale obývaných zemědělských usedlostí. Definici tedy nesplňují rekreační chalupy a chaty, penziony, kancelářské a větší obytné budovy.

Podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem, přičemž instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou. Účinnost systému musí být minimálně 15 % při užití modulů s články z poly- a monokrystalického křemíku nebo min. 10 % při pořízení modulů z amorfních článků. Dále musí instalovaný systém pokrýt náklady na ohřev vody nejméně z 50 % a minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k instalovanému výkonu solárního systému musí být 80 %. Nejvyšší možná podpora je 150 000 Kč na FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok.

Dále lze požádat o dotaci na rozšíření stávajících systémů, na které už byla čerpána podpora NZÚ a jež jsou propojeny s distribuční soustavou. V takovém případě musí být instalovaný výkon nižší než 10 kWp. Podpora se poskytuje pouze na systémy připojené do sítě po 1. 1. 2016. I na parametry těchto systémů jsou kladeny konkrétní požadavky. Všechny podmínky jsou podrobně rozepsány v souboru Závazné pokyny pro žadatele, přičemž fotovoltaiky se týkají podoblasti C3.

Není to snadné, můžu se někde poradit?

Každý individuální stavebník žádá o dotaci jednou dvakrát za život, přitom pročíst se pokyny a podmínkami a dostát všem administrativním požadavkům je extrémně složité. Pro řadu lidí je to dokonce tak demotivující, že na dotace ani nepomyslí a raději si koupí kotel na pevná paliva. Je to obrovská škoda pro životní prostředí i pro ně samotné. FV panely mají životnost až 30 let, ČEZ na svých instalacích garantuje i po 25 letech užívání účinnost až 80 %. Jejich provoz je tichý, bezemisní a téměř bezúdržbový, servisní prohlídky jsou předepsané 1× za rok.

Dotace vyřídíme za vás

Pokud jste se v číslech a podmínkách ztratili, nezoufejte. Většina dodavatelů FVE systémů dokáže zajistit potřebnou administrativu týkající se dotací. Pokud si pořídíte FVE od ČEZu, zařídíme vše za vás a v případě, že bude potřeba více financí, poskytneme vám výhodný úvěr přímo určený pro FVE. Všem svým klientům proto nabízí ČEZ celou instalaci i s financováním na klíč. Od projektu přes žádost o dotace, doklady pro stavební úřad, montáž a připojení do distribuční sítě. S námi na to tedy rozhodně budete mít a zbavíte se starostí nadlouho dopředu.

Jak tedy začít?

V prvním kroku si oddělením Služeb pro zákazníky ČEZ necháte vypracovat nabídku s finanční analýzou, pro kterou budeme potřebovat:

  • typ a umístění nemovitosti, popř. krytinu a rozměry střechy,
  • vaši sazbu elektřiny a odhad spotřeby během dne a roku (to jen pokud nejste zákazníkem ČEZ),
  • rozklad možností využití elektřiny pro potřeby domácnosti.

Pokud si s něčím z toho nevíte rady, rádi vás vším provedeme a poradíme.

Pokud vůbec nemáte představu o možném výkonu FV elektrárny na vaší střeše, pak vězte, že na jeden kilowatt instalovaného výkonu potřebujete cca 7 m2 šikmé střechy a nejběžnější systémy na rodinných domcích mají výkon 3 nebo 5 kWp. Nabídka, kterou obratem obdržíte, bude zahrnovat vypracování projektové dokumentace, vyřízení žádosti o dotace, připojení k síti, vyřízení na stavebním úřadě, licenci, registraci v systému OTE a případně i výkup přebytků elektřiny. Samozřejmostí je zaškolení provozovatele a revize. Dále můžete požádat i o pomoc s financováním.

Co vám v začátku rozhodně pomůže, je naše Kalkulačka Fotovoltaika. Spoustu práce odvede za vás.

Modelový příklad 1

Elektrárna s instalovaným výkonem 3,12 kWp – je určena na střechy standardních rodinných domů s běžnými spotřebiči nebo pasivních rodinných domů s vytápěním na elektřinu.

Cena za elektrárnu s akumulací do vody (vlastní zásobník) 170 000 Kč vč. 15 % DPH
Měsíční splátka při splatnosti 120 měsíců 1 795 Kč
Dotace Nová zelená úsporám 60 000 Kč
Cena financovaného zboží 170 000 Kč
Částka hrazená v hotovosti 0 Kč
Výše spotřebitelského úvěru 170 000 Kč
Výše měsíční splátky 1 795 Kč
Počet měsíčních splátek 120
Celková částka splatná spotřebitelem 215 400 Kč
Součet splátek 215 400 Kč
Úroková sazba 4,90 % p. a.
RPSN 5,01 %

 

Modelový příklad 2

Cena za elektrárnu s akumulací do baterií (4 kWh) 348 686 Kč vč. 15 % DPH
Měsíční splátka při splatnosti 120 měsíců  
Dotace Nová zelená úsporám  
Cena financovaného zboží  
Částka hrazená v hotovosti  
Výše spotřebitelského úvěru  
Výše měsíční splátky  
Počet měsíčních splátek  
Celková částka splatná spotřebitelem  
Součet splátek  
Úroková sazba  
RPSN