03.01.2018 / Zajímavosti


Fotovoltaické elektrárny jsou nevýkonnější přes den, kdy je spotřeba domácností minimální. Jak se přebytkům vyhnout a jak je zužitkovat?

Kdo si pořídil fotovoltaickou elektrárnu po roce 2014, nedostává již žádné bonusy za elektřinu odeslanou do sítě. Pro návratnost vstupní investice je tak naprosto zásadní spotřebovat co nejvíce z toho, co FVE vyrobí, a zcela minimálně nakupovat ze sítě. Zde ale spousta domácností naráží na problém, že je energie produkována především přes den, kdy veškeré spotřebiče využívá minimálně. Jak to ale využít ve svůj prospěch?

Tip: Jak získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu

Odkládejte starty spotřebičů

Ideálním stavem je spotřebovávat vyrobenou energii rovnou. Spousta dnešních spotřebičů, jako jsou pračky, sušičky nebo třeba myčky nádobí, nabízí možnost odložit start. S ohledem na fakt, že jde o poměrně provozně-energeticky náročné přístroje, vás případná úspora může příjemně překvapit. Optimální je start odkládat na čas kolem poledne, kdy je elektrárna nejvýkonnější, závisí ale samozřejmě i na orientaci vašich panelů. Takto nicméně zajistíte, že se využije poměrně velká část vyrobené energie a při návratu domů bude prádlo či nádobí čisté a usušené.

Inteligentní regulátor bude přebytky řídit za vás

Celý tento proces lze automatizovat díky systémům elektronického řízení spotřeby. Takový přístroj rozpozná, kdy energie proudí ze sítě a kdy naopak do ní, a na základě toho poté spouští spotřebiče dle určeného pořadí. Pokud fotovoltaika energie nevyrobí dostatek, systém řízení jednoduše opět přepne na odběr ze sítě. Investice přitom činí přibližně 15 000 Kč, návratnost je tak otázkou několika málo let.

Zkombinujte regulátor a ohřev vody

Pokud ohříváte vodu elektřinou, je přesměrování nadbytečné energie tímto směrem velmi efektivním způsobem, jak přebytkům do značné míry zabránit. Na inteligentní regulátor je napojena fotovoltaická elektrárna a bojler, do kterého je energie v případě nevyužívání směřována. Jakmile tak například zapnete nějaký náročnější spotřebič, přísun elektřiny k bojleru z FVE se sníží a regulátor v případě potřeby spustí příjem ze sítě.

Napojit FVE na ohřev vody vás zbaví velkého procenta přebytků

Oblíbenou možností jsou v současnosti kombinované zásobníky, které uchovávají jak užitkovou, tak topnou vodu. Zde je samozřejmě nutné počítat s nízkoteplotní otopnou soustavou, ideální je k tomu podlahové vytápění. Nižší teplota otopné vody logicky vyžaduje větší plochu, kterou je teplo vyzařováno do místností. Tyto kombinované bojlery mají standardně objem 300 a více litrů. Sekundární zdroj tepla je tak nutností, a to především v zimních měsících, kdy samotné panely nemají šanci takový objem vody ohřát. Pro uživatele se ale jedná o takřka bezstarostné řešení, jelikož o řízení spotřeby se stará regulátor. Běžně tak fotovoltaika vodu předehřeje a dále se využívá energie ze sítě.

Pokud máte bazén, je také možné přesměrovat přebytky k ohřevu vody v něm. Běžněji se ale k tomuto účelu využívá samostatný fotovoltaický systém a v obou případech je třeba počítat i se sekundárním zdrojem, který pomůže při oblačných dnech.

Fototermika vs. fotovoltaika

Způsoby, jak využít sluneční záření k ohřevu vody, jsou dva. Fototermické kolektory pouze zachytávají teplo a to rovnou přes výměník předávají do vody. Mají výrazně nižší pořizovací cenu a při přímém slunečním svitu vyšší efektivitu, při oblačnosti se však vůbec neohřívají, zatímco fotovoltaické panely i tak vyrábějí elektrickou energii. Fototermické kolektory navíc musí mít chladicí okruh s nemrznoucí směsí, jelikož se mohou ohřát i na více než 200 °C.

Nejvyšší efektivity dosáhnete s akumulátory

Hybridní FVE akumulátor značky BatteryBox

Nejefektivnější možností, jak nakládat s přebytky, je jejich ukládání do akumulátorů. Kvůli jejich vysoké pořizovací ceně se návratnost obvykle pohybuje nad deseti lety, a to v případě, že jsou správně dimenzovány. Kompletní hybridní fotovoltaická elektrárna se cenou nejčastěji pohybuje mezi 200 000 a 400 000 Kč. Konkrétní kapacita se odvíjí od velikosti panelů a samozřejmě i procenta přímé spotřeby. Pokud je domácnost například obývána i přes den, mohou být baterie menší, než když v tomto období zeje prázdnotou.

Hlavní výhodou tohoto řešení pochopitelně je, že se nemusíte vázat na to, kdy fotovoltaická elektrárna elektřinu vyrábí. Současná řešení obsahují také aplikaci do počítače či telefonu, přes kterou můžete sledovat, jak probíhá řízení spotřeby, případně jej i upravovat. Vždy tak máte přehled o tom, kolik vyrobené energie jste využili, potažmo kolik jí odešlo zpět do sítě. Pochopitelně také můžete sledovat, jak nabité jsou akumulátory.

Akumulátory u hybridní FVE zajišťují také funkci záložního zdroje. U moderních systémů s kvalitním řízením spotřeby je přepnutí natolik rychlé, že jej nemáte šanci zpozorovat a spotřebiče se nestačí vypnout.

Olovo, nebo lithium?

Asi nejčastěji se setkáte s olověnými akumulátory. Vyznačují se poměrně nízkou pořizovací cenou, netrpí samovybíjením a jsou dobře recyklovatelné. Seznam nevýhod je ale také poměrně dlouhý. Baterie nesnáší nízké teploty, a musí tak být umístěny v alespoň mírně zateplené místnosti bez zásadních výkyvů. Olovo je také těžké, a tak jsou akumulátory se stejnou kapacitou výrazně rozměrnější než u jiných technologií. Počet nabíjecích cyklů závisí na míře vybíjení – čím více jsou vybíjeny, tím méně nabíjecích cyklů přežijí. Úplné vybití se pak velmi negativně podepisuje na kapacitě.

Velmi oblíbené jsou v současnosti baterie na základu lithia. Jako nejefektivnější se ukazují lithium-železo-fosfátové akumulátory (LiFePO4). Mají výrazně delší životnost, dosahující i více než 10 let, snesou větší napájecí proud a tím se mohou i rychleji nabíjet a nejsou tak citlivé na nestálost teplot. Kromě toho jde o lehký kov, takže zaberou o poznání méně místa. Nedostatkem je vyšší pořizovací cena, to však dokáže vykompenzovat zmiňovaná dlouhá životnost.