17.02.2017 / Zahrada


Velké množství sněhu, které od začátku letošního roku v Česku napadlo, spolu s přetrvávajícím mrazivým počasím zákonitě vyvolává obavy z jeho tání.

Dlouhotrvající chladné počasí a promrznutí půdy ale mohou proces tání oddálit a zpomalit i ve chvíli, kdy by došlo k výraznějšímu oteplení. K tak rozsáhlému promrzání půdy u nás přitom došlo poprvé za posledních padesát let. Velká sněhová pokrývka neznamená automaticky vyšší nebezpečí v době tání. Dlouhotrvající mrazivé počasí může paradoxně množství vody ve sněhu snižovat. Klíčovým pojmem je tzv. vodní hodnota sněhu, tedy zásoba vody ve sněhové pokrývce. Metody jejího výpočtu jsou přitom poměrně složité a rozhodně nejde jen o měření výšky nebo jednoduché vážení. Rozhodují denní úhrny srážek, výška nově napadlého sněhu, celková výška sněhu ležícího v dané lokalitě, průměrný denní tlak, vlhkost vzduchu nebo hustota sněhu. Je třeba si uvědomit, že některý sníh obsahuje vody více a některý méně, že část sněhu sublimuje, část vody se vypařuje a tím sníh ztrácí vodní hodnotu. Největší vodní hodnotu vykazuje sníh čerstvě napadlý, naopak při déletrvajících mrazech vlhkost ze zásob vysublimuje, sníh se změní v ledový firn a vody obsahuje výrazně méně.

Když pomineme sníh technický, který taje výrazně pomaleji, roztává nejrychleji sníh sypký, který leží na ještě neprochladlém povrchu. Naopak pokud se vytvoří základ na prochladlém zemském povrchu, na který se následně vrství v delším období další sníh (nejlépe mokrý) a následně vše korunuje „prašan“, vytvářejí se ideální předpoklady pro to, že tato vrstva neroztaje ani během déletrvajícího oteplení.

V České kotlině navíc v současnosti chodíme po nejpromrzlejší půdě za poslední půlstoletí – největší promrznutí ale registrujeme na územích, kde leží nejméně sněhu. „Na jihu Moravy, Kroměřížsku a Ostravsku se hloubka promrznutí již pohybuje v intervalu 30 až 50 centimetrů, v horských oblastech je to pouze od 0 do 5 centimetrů,“ říká Jan Daňhelka, náměstek ředitele pro hydrologii ČHMÚ.

Množství vody obsažené ve sněhu monitorují hydrologové každý týden a tato data jsou k dispozici pro jednotlivá povodí, pro kraje i nadmořské výšky. Největší objem vody ve sněhu leží v Jihočeském kraji (321,1 miliónu metrů krychlových), Libereckém kraji (290,5 miliónu metrů krychlových) a Královéhradeckém kraji (287,3 miliónu metrů krychlových). Nejde ale o nijak extrémní čísla, a to ani ve vztahu k výšce sněhu, ani ve vztahu k jeho vodní hodnotě. Výraznější hodnoty zaznamenaly například zimy 2006 a 2011.

Sníh ležící v Česku obsahoval po třech lednových týdnech 2,72 miliardy metrů krychlových vody a podle propočtů hydrologů je v něm v průměru 34,5 litru na metr čtvereční. Nejvíc sněhu leží na Vosecké boudě v Krkonoších (145 cm). Výraznější obleva zatím není na pořadu dne a neslibuje ji ani výhled meteorologů, přesto se vodohospodáři musí na množství vody z tajícího sněhu připravit. Retenční prostor – tedy rezerva na zachycení tajícího sněhu z prostoru nad přehradou - se na vodních dílech postupně aktualizuje, i když výraznější nápor zatím vzhledem k počasí a charakteru sněhové pokrývky žádné z nich neočekává.

Zdroj: www.vodazakladzivota.cz

Sdílejte:
Témata článku:
zima