23.09.2018 / Úspory


Kutilové mohou žádat o dotaci z Nová zelená úsporám na rekonstrukce svépomocí. Vztahuje se na zateplení, fotovoltaiku, stará kamna nebo stínění.

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) od Ministerstva životního prostředí (MŽP) nabídne nově finanční podporu na zateplení vašeho domu svépomocí nebo zřízení domácí fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem. Dále můžete získat finance na výměnu starého zdroje vytápění bez nutnosti zateplení domu nebo na venkovní stínicí techniku. Zájemci mohou příspěvek získat od 15. října a nově mohou lidé žádost podávat žádost včetně příloh elektronicky.

Stát hodlá novými podmínkami dotacemí podpořit rekonstrukce domů svépomocí. Peníze z dotace bude možné využít především na materiál, vypůjčení nářadí a odborný technický dozor.

Aby majitelé domů na dotaci dosáhli, musí předložit správně vyplněné dokumenty. Kromě povinného odborného technického dozoru je nutné mít řádně zpracovanou projektovou dokumentaci pod kontrolou Státního fondu životního prostředí. Například dotace na zateplení, výměnu oken a dveří může uhradit až polovinu výdajů.

Nová zelená úsporám

 • NZÚ je dotační program od MŽP (administrován je Státním fondem životního prostředí ČR), který je zaměřen na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.
 • Ve fondu je od června 2018 připraveno k rozdělení 12 miliard Kč na následující 3 roky.
 • Rozpočet programu závisí na ročních výnosech z prodeje emisních povolenek. Program tak může skončit dříve než v roce 2021 kvůli vyčerpání finančních prostředků.
 • Zdroj: novazelenausporam.cz

80 tisíc Kč na nový zdroj vytápění nebo 150 tisíc Kč na dům s rekuperací

Nově lze žádat také o dotaci na výměnu starého zdroje vytápění bez připojení na otopný systém. Na výměnu za ekologičtější, úspornější a výkonnější zdroj vytápění (například plynový kotel nebo tepelné čerpadlo) přispěje MŽP až 80 tisíc Kč. Výměnu zdroje vytápění nově nebude nutné kombinovat se zateplením domu.

Dále si budete moci pořídit s dotací venkovní stínící techniku, jako jsou předokenní žaluzie nebo předokenní rolety a to v rámci dotací na zateplení. Na každý metr čtvereční stíněné plochy lze získat 500 nebo 1000 Kč

Novinkou je i podpora stavby nízkoenergetických domů s rekuperací, tedy systémem řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. Na dům s rekuperací dostanete dotaci 150 tisíc Kč.

Dotace na domácí fotovoltaiku s tepelným čerpadlem

V ČR je kapacita na desítky tisíc instalací fotovoltaických elektráren ročně, realizovaných je ale jen desetina. Program NZÚ proto nově podporuje také také fotovoltaický systém v kombinaci s tepelným čerpadlem, na který získáte až 150 tisíc Kč.

Vypočítejte si, jakou úsporu vám přinese fotovoltaická elektrárna na jednoduché fotovoltaické kalkulačce od ČEZ.

Pro představu, malá domácí fotovoltaická elektrárna s 12 solárními panely dokáže ve čtyřčlenné rodině (kde svítí, vaří a ohřívají vodu elektřinou) pokrýt klidně i 64% nákladů na elektřinu.

Domácí fotovoltaická elektrárna musí být ale k provozu tepelného čerpadla přizpůsobena. Při navrhování celého systému je nutné dbát na dobré dimenzování ve výkonu elektrárny a střídače, který mění stejnosměrný proud z fotovoltaických panelů na střídavý. Pro takový projekt je vhodné zvolit profesionálního dodavatele.

Novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám od 15.10.2018

 • Dotaci na zateplení domu či výměnu oken a dveří získáte i při provedení prací svépomocí, nejen s dodavatelskou firmou. Způsobilost výdajů je stanovena od 1. září 2018.
 • Úplnou novinkou je příspěvek na venkovní stínicí techniku. Požádat o něj můžete současně s dotací na zateplení. Výše podpory činí 500 nebo 1 000 Kč/m2 stíněné plochy dle způsobu ovládání.
 • Program nově podporuje výstavbu domů v nízkoenergetickém standardu. Novostavbu  je  třeba  doplnit  o  systém  řízeného  větrání  se  zpětným  získáváním  tepla (rekuperaci). Dotace 150 000 Kč / nízkoenergetický rodinný dům.
 • Nově  byl  do  podpory  zahrnut  fotovoltaický  systém  kombinovaný  s  tepelným  čerpadlem, kdy je fixní výše dotace 150 000 Kč.
 • Podpora na plynové kondenzační kotle je navýšena až na 35 000 Kč.
 • Na  zateplení  a  výměnu  oken  a  dveří  u  jednoho  rodinného  domu  přispíváme až 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 550 000 Kč.
 • Na  zdroje  energie  a  solární  systémy  přispíváme  až  50  %  způsobilých  výdajů, maximálně však 350 000 Kč.
 • Nově lze získat dotaci až 80 000 Kč na výměnu nevyhovujících kamen za ekologický zdroj vytápění bez nutnosti zateplení domu.
 • Dotační  bonus  za  kombinaci  dotace  na  výměnu  kotle  (z  kotlíkových  dotací) s dotací Nová zelená úsporám na zateplení domu je 20 000 Kč, za kombinaci s dotací na solární systémy získáte bonus 10 000 Kč.
 • Dokumenty k dotaci lze dokládat Fondu také v elektronické podobě přes webový informační systém programu, pro zrychlení komunikace budou akceptační dopisy zasílány žadatelům e-mailem.
 • Dále nebude nutné dokládat některé dokumenty (např. výpis z katastru nemovitostí,  doklad  o  právní  subjektivitě),  žadatel  je  však  povinen  doložit  doklad o vlastnictví bankovního účtu.
Sdílejte:
Témata článku:
dotacedůmfotovoltaikazelená úsporám