01.08.2017 / Úspory


Ohřev vody pomocí slunečních paprsků představuje významnou úsporu energie. Pokud o takovém způsobu uvažujete, přečtěte si náš článek.

Efektivní využití sluneční energie zažívá v posledních letech rozmach. Vedle fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů můžete zahlédnout také jiné, velmi podobné panely, tzv. fototermické, kterými se ohřívá voda. Tyto solární panely mají sice na práci „jen“ ohřev vody, jejich využití vám ale může přinést docela pěknou úsporu energií – třeba až 80 % ročních nákladů spojených s přípravou teplé vody. Navíc je možné zažádat o dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám, což pro vás učiní realizaci tohoto řešení ještě dostupnější. Solární ohřev vody lze velmi dobře využít na chatě, ale i doma, a to jak pro ohřev užitkové vody a topné vody, tak i vody ve vašem bazénu.

Jak funguje solární ohřev vody?

Základem systému je tepelný kolektor, v němž je spirálovitě vedeno potrubí s kapalinou. Ta zachytává teplo a ve výměníku jej předává vodě uskladněné v bojleru. Zařízení se obvykle umísťuje do střešních prostor a nejvyšší efektivity systém dosahuje při sklonu střechy 45° a orientaci na jih. Pokud ale tuto podmínku váš dům nesplňuje, rozhodně to neznamená, že by pro vás systém neměl smysl. Fototermické kolektory se vyznačují vysokou efektivitou a dokážou využít až 80 % dopadající energie.

Příklad zapojení

Jaký typ kolektoru vybrat?

Kolektory se vyrábí ve čtyřech základních provedeních. Tím nejjednodušším je plochý nekrytý, který tvoří černá deska a spirálovité potrubí. Fungují však jen při přímém osvitu a na celoroční provoz se příliš nehodí.

Vakuové solární kolektory

Plochý krytý systém má navíc ještě skleněné krytí, jež zvyšuje množství zachyceného světla, a navíc prodlužuje životnost panelu. Jde o nejčastěji používanou variantu.

Výrazně dražší, ale také výrazně efektivnější je plochý vakuový systém, kde je mezi sklem a kolektorem vysát veškerý vzduch. Pohlcené teplo tak vykazuje minimální únik.

Především pro průmyslové použití je pak vhodný vakuový trubicový kolektor, který tvoří síť izolovaných trubic. Dokáže tak vodu efektivně ohřívat i v zimních měsících, systém je však pro domácnosti až zbytečně drahý, těžký a náchylný k poškození.

Jak systém správně dimenzovat

Instalace je poměrně rychlá a střechu výrazně nezatíží.

Při plánování systému záleží na několika faktorech. Klíčová je samozřejmě spotřeba vody a od toho se odvíjející velikost zásobníku – běžná čtyřčlenná domácnost spotřebuje zhruba 300 až 400 litrů denně. Dle sklonu střechy se volí velikost kolektorů, při ideálním sklonu střechy 45° postačí zhruba 4 m2, u jiných úhlů pak rozměr obvykle roste k 6 m2. Pochopitelně je třeba pracovat i s velikostí půdních prostor a střechy samotné, v případě stavby nového domu je tak namístě s instalací tohoto systému počítat již při projektování.

Kromě kolektorů, zásobníku a systému na uchycení na střechu je třeba počítat také s čerpadlem, elektronickým řízením ohřevu, expanzní nádobou a pojistným ventilem pro prevenci poškození při poruše zařízení. Nezapomeňte také na nutné potrubí a další instalatérské vybavení, jednorázovou položku pak tvoří nemrznoucí kapalina do kolektorů. Poslední významnou položkou v nákladech je cena za práci, která je podobně jako u potrubí velmi individuální.

Kolik stojí systém na solární ohřev vody?

Kalkulace pro fototermický systém, který obsahuje:

  • 2 ploché solárních kolektory,
  • nosnou střešní konstrukci,
  • potrubí a jeho tepelnou izolaci v délce 40 m,
  • regulátor, čerpadla, expanzní nádobu,
  • solární kapalinu,
  • drobný instalační materiál,
  • nový 200 litrový zásobník na teplou vodu s vestavěným výměníkem a AC elektrickým topným tělesem.

Cena za materiál se bude pohybovat kolem 70 tisíc a cena za práci by se měla vejít do 15 tisíc, celkem tak za systém zaplatíte 85 000 Kč a teplou vodu budete mít během velké části roku zdarma.

Posvícení není každý den

Přestože během teplých dnů je systém obvykle takřka soběstačný, v zimním období je přece jen potřeba počítat s tím, že slunečního svitu je méně. Zde přichází na řadu záložní způsob ohřevu. U staveb, kde dosud voda ohřívána nebyla, se obvykle díky nenáročnosti instalace a menší míře využití používá elektrický. Pokud však instalujete systém do domu, kde se dosud voda ohřívala plynem, je možné tento systém uzpůsobit k tomu, aby fungoval jako doplňkový.

Kdy se investice vrátí

Ohřev vody je skutečně účinný

Velikost úspory po instalaci solárního ohřevu vody samozřejmě závisí na mnoha faktorech. Dobře vyprojektované řešení by však mimo topnou sezónu mělo pokrýt veškerou spotřebu teplé vody a tím přinést do rodinného rozpočtu úsporu až přes 80 %. Na tomto údaji samozřejmě závisí i návratnost investice. Ta se obvykle pohybuje v rozmezí 6–12 let, roli zde kromě efektivity systému, šíře jeho využití a pořizovací ceny hraje také srovnání s původně využívaným způsobem ohřevu teplé vody.

Do výpočtů je potřeba zahrnout také náklady na údržbu, ty jsou však velmi nízké. Čerpadlo má obvykle výkon zhruba 50 W, jednou za několik let je pak potřeba vyčistit bojler a vyměnit nemrznoucí kapalinu v okruhu. Zároveň je třeba vyměnit anodovou tyč, její cena se však pohybuje v řádu několika stokorun. Životnost celého systému se obvykle udává mezi 25 a 30 lety.          

Využijte program Nová zelená úsporám

Přestože je pořizovací cena systému s ohledem na úsporu příznivá, stále jde o nemalou investici. Díky snižování energetické náročnosti domů, kde je tento způsob ohřevu vody využíván, je však možné využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Podmínkou je, aby byla spotřeba teplé vody pokryta alespoň z poloviny nebo byl systém využíván také pro přitápění. Pokud ji splníte, můžete získat fixní dotaci až 50 000 Kč, maximálně však ve výši 40 % způsobilých nákladů. Návratnost investice se pro vás v takovém případě může klidně snížit na několik málo let.