18.01.2017 / Úspory


Více než jeden a půl roku se české domácnosti učily, jak a proč mohou snížit své účty za energii a přispět k ochraně klimatu.

Přiměl je k tomu mezinárodní projekt SPIRIT, do něhož bylo kromě České republiky zapojeno ještě Irsko, Francie, Belgie, Itálie, Švédsko a Rakousko. Za českou stranu vedl projekt Ekologický institut Veronica. 573 českých domácností se zavázalo uspořit celkově téměř 1000 MWh energie. To odpovídá 450 tunám CO2. Ukázalo se, že největší nešvar českých domácností pak je přetápění obýváků.

Ředitelka Ekologického institutu Veronica Yvonna Gaillyová popisuje největší nešvar českých domácností. „Je to určitě přetápění. Zjistili jsme, že v obývácích mají lidé běžně 24 °C, někdy i více. Zároveň je to oblast, kde se dá mnohé velmi jednoduše zlepšit. Snížením teploty o 1 °C se sníží spotřeba energie o cca 6 %. Tím dojde nejen k úspoře financí, ale je to i zdravější. V obývácích bychom podle hygienických norem měli mít maximálně 21-22 °C, ale zvládneme i méně," říká Yvonna Gaillyová. Řešení je podle ní jednoduché. "Stačí nastavit bytový termostat na nižší teplotu nebo u dálkového topení otočit ventilem doprava. A vzít si místo trička svetr a teplé ponožky. Tak, jako to dělají i jinde ve světě,“ říká Gaillyová.

Nenáročná řešení šetření energie

Cílem projektu SPIRIT bylo ukázat spotřebitelům, že energii lze šetřit nejen velkými finančně a technologicky náročnými opatřeními jako je třeba zateplení, která jsou bezesporu důležitá, ale ne vždy okamžitě možná.

Ale že úspor lze dosáhnout i pouhou změnou chování jednotlivců. Například změnou způsobu vytápění, šetřením teplou vodou či jiným používáním elektrických spotřebičů. Za dobu trvání projektu uspořila průměrná domácnost 1,69 MWh energie a 0,8 tuny CO2 za rok. Dosažené úspory energie i emisí představují asi 10 % stávajících hodnot a převedeno na finance to může znamenat úsporu až pět tisíc korun.

„V každé domácnosti jsme udělali nejdříve analýzu stavu spotřeby energie a popovídali jsme si s lidmi o možnostech, jak tento stav změnit a proč by to měli udělat. Poté se lidé rozhodli, jakou změnu svého chování chtějí udělat a nebo jaká mohou doma zavést drobná úsporná opatření. Po několika měsících proběhla analýza stavu znovu a vyhodnotili jsme dosažené úspory,“ říká o průběhu projektu jeho manažer Petr Kucka.

Změna životního stylu — závazek i úspora

"Je zjištěno, že pokud člověk přijme nějaký osobní závazek, tak to vede ke větším a trvalejším změnám chování. Proto jsme pracovali jednak metodou poradenství a jednak metodou závazku," říká dále Kucka. Mezi závazky, které si lidé nejčastěji dávali, patřilo snížení teploty, na kterou vytápějí místnosti, zkrácení doby sprchování a frekvence koupání ve vaně, umývání nádobí ve dřezu místo pod tekoucí vodou, výměna žárovek za LED svítidla, důsledné zhasínání nebo vypínání spotřebičů ze stand-by módu. "Výraznější závazky se týkaly také změny způsobu života a spotřebitelského chování – například snížení spotřeby masa, omezení jízd autem, zvýšení podílu biopotravin ve stravě apod. Všechny tyto závazky vedou nejen ke snížení spotřeby energie, ale také k ochraně klimatu,“ říká dále Kucka.

Pracovníci projektu SPIRIT oslovili především skupiny a organizace věřících (příslušníků různých církví), kterým nabídli vzdělávání a energetické poradenství v jejich komunitách prostřednictvím vyškolených dobrovolníků. „Nechodili jsme tedy ode dveří ke dveřím, ale využili jsme kontaktů ve věřících komunitách, kde je větší důvěra, možnost lepšího vysvětlování a jednoduchého předávání informací,“ říká o metodě práce Petr Kucka.

Zdroj: ekolist.cz

Sdílejte:
Témata článku:
chytré bydlenídomácnost