19.07.2016 / Úspory


Pravidla pro dotace a instalace solárních elektráren se od roku 2016 změnila. Co to pro vás v souvislosti s fotovoltaikou znamená?

Filipův tip

Pokud s financováním solární elektrárny včetně vyřízení dotací chcete poradit, ČEZ vám pomůže a navíc můžete získat výhodný ČEZ ÚVĚR NA TECHNOLOGIE.

Na co můžete získat dotaci

Nová zelená úsporám v rámci oblasti C pokrývá fotovoltaický ohřev vody, fotovoltaickou elektrárnu s akumulací energie do teplé vody a dále hybridní systémy s akumulací energie do baterií. Spolu s uvolněním podmínek je tak fotovoltaika dosažitelnější než kdy dříve.

Nutné podmínky

  1. Fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 15 %.
  2. Dům, kam je budete instalovat, musí být určen k bydlení a tak i zapsán v katastru nemovitostí.
  3. Podmínkou dotace je nulový přetok vyrobené energie do sítě (tedy mimo hlavní domovní jistič) – veškerou vyrobenou energii tedy musíte spotřebovat nebo ji uložit.
  4. Systém musí mít maximální výkon 10 kW a k síti být připojený po 1. 1. 2016.

Dotaci můžete získat jak na systém bez napojení na ohřev teplé vody, který z jednoho m2 získá 350 kWh, tak i na systém s teplou vodou. Pokud s ohřevem počítáte, pak vám stačí 220 kWh/m2/rok, kolektory musí pokrýt minimálně 50 % energie na ohřev vody a zásobník musí počítat s minimálně 45 litry na 1 m2 plochy kolektoru.

Jakým způsobem dotaci získat, si přečtěte v článku Jak získat dotaci na fotovoltaiku.

Druhy solárních systémů

  • Přímý ohřev užitkové vody je nejjednodušší systém a zároveň nejefektivnější získávání a ukládání energie ze slunce.
  • Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu pro domácnost, a co se nespotřebuje, ukládá ve formě tepla v zásobníku vody.
  • Fotovoltaická hybridní elektrárna využívá přebytky, které ukládá do akumulátorů (baterií). Pokud žijete v oblasti, kde trpíte častými výpadky, tento systém zajistí elektřinu i v momentu, kdy síť nedodává.

Výše dotace

Typ systému

Výše podpory

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000 Kč

Solární termický  systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000 Kč

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000 Kč

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok−1

55 000 Kč

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok−1

70 000 Kč

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok−1

100 000 Kč

zdroj: novazelenausporam.cz

Kde vám pomohou dotace programu Nová zelená úsporám?

  • Oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů – zateplení fasády, výměna oken a dveří, zateplení krovu atd.
  • Oblast podpory B: Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Oblast podpory C: Efektivní využití zdrojů energie – výměna kotle, instalace větrání s rekuperací, výměna kotle za teplené čerpadlo, instalace solárního ohřevu vody atd. 

www.novazelenausporam.cz

Sdílejte:
Témata článku:
dotacefotovoltaikasolární panely