18.07.2016 / Úspory

5

Nová zelená úsporám je otevřená do roku 2021 a stát vám podle toho, do které dotační třídy spadáte, pomůže až 100 000 Kč. Jaký je tedy postup?

Na jaký typ fotovoltaiky můžete získat dotaci

Dotace se týká fotovoltaického ohřevu vody, fotovoltaické elektrárny s akumulací energie do teplé vody a dále hybridních systémů s akumulací energie do baterií. Jedná se tedy o typ systému, který budete primárně využívat pro vlastní potřebu, a nikoliv pro prodej elektřiny do sítě.

Co musíte splnit

  1. Fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 15 %.

  2. Dům, kam je budete instalovat, musí být určen k bydlení a tedy i zapsán v katastru nemovitostí.

  3. Podmínkou dotace je minimálně 70% využití vyrobené energie v rodinném domě.

  4. Systém musí mít maximální výkon 10 kW a k síti být připojený po 1. 1. 2016.

Jak získat dotaci?

Připravte se na trochu papírování, jednání s odborníky a pár cest na poštu. Samotné podání žádosti je elektronické v rámci portálu Novazelenausporam.cz a poté posíláte poštou potřebnou dokumentaci na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Pamatujte, že fotovoltaika spadá do oblasti „C“, podoblasti C.3.3.‑6.

1. krok: Zajistěte si posudek a projektovou dokumentaci

Fakt, že splňujete podmínky pro dotace, je nutné doložit odborným posudkem. Ten se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení. Projektovou dokumentaci zpracovává projektant, který je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), respektive České komory architektů (ČKA). Na stránkách asociací najdete seznamy autorizovaných osob. Energetický posudek zpracuje jedině energetický specialista s oprávněním ke zpracování energetických auditů a posudků nebo průkazů. Seznam specialistů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Anebo na to můžete zapomenout a domluvit se s dodavatelem, který zajistí vše potřebné.

2. krok: Návštěva stavebního úřadu

S dokumentací a posudkem zajděte na váš příslušný stavební úřad, a pokud jsou vyžadovány změny, posudek spolu s odborníkem upravte. Ve většině případů se stavební úřad k FVE do 10 kWp nevyjadřuje.

3. krok: Krycí list technických parametrů

Krycí list vyplníte spolu s energetickým specialistou. Obsahuje soupis sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Krycí list technických parametrů musí být řádně vyplněný a podepsaný jak vámi, tak i zpracovatelem odborného posudku. Formulář najdete na stránkách dotačního programu. Vyberte si ten správný pro svou oblast dotace.

Už jste v polovině, nezoufejte!

4. krok: Žádost podejte elektronicky

Připravte si k ruce všechny dokumenty, tedy krycí list, energetický posudek i projektovou dokumentaci a případné vyjádření stavebního úřadu, občanský průkaz, a můžete se zaregistrovat. Tím, že žádost odešlete, si zároveň rezervujete příslušnou částku a vaší žádosti je přiděleno unikátní číslo.

5. Žádost nechte doručit poštou nebo osobně

Vygenerovanou žádost vytiskněte a spolu se všemi přílohami ji pošlete doporučenou poštou nebo osobně zaneste na příslušné krajské pracoviště fondu, a to do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.

6. krok: Probíhá kontrola

Úřad vše zkontroluje ve lhůtě 3–6 týdnů, a pokud bude potřeba něco doplnit, samozřejmě vás vyzve. Buď písemně, nebo e-mailem.

7. krok: Vše je v pořádku

Řekněte si o pomoc

Pokud si nevíte rady, můžete se obrátit na Státní fond životního prostředí. Pokud se chcete administrativě vyhnout zcela, můžete si nechat postavit solární elektrárnu od společnosti ČEZ, která pak vše vyřídí za vás. Využít můžete také speciální úvěr určený pro stavbu fotovoltaiky od ČEZ.

Pokud je vše v pořádku nebo jste doplnili požadované, najdete ve schránce dopis, který vás bude informovat o přijetí vaší žádosti. V dopisu bude i lhůta, během které je nutné FVE zrealizovat a doložit potřebnými dokumenty.

8. krok: Doložení realizace

Nejpozději do dne stanoveného v akceptačním dopisu musíte doložit, že vše dopadlo tak, jak jste ohlásili. K tomu slouží výpis z katastru, faktury od dodavatele a potvrzení o jejich úhradě. Konkrétní soupis najdete na stránkách dotačního programu.

Výše dotací

Typ systému

Výše podpory

Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000 Kč

Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok−1

55 000 Kč

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok−1

70 000 Kč

Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok−1

100 000 Kč

Zdroj: novazelenausporam.cz

Kromě výše uvedených částek máte nárok na jednorázovou podporu 5 000 Kč na vypracování posudku a projektové dokumentace.

Sdílejte:
Témata článku:
dotacefotovoltaikasolární panely

Zaujaly vás naše články a chcete zůstat v obraze?

Přihlaste se k odběru novinek!


A co vy, plánujete využít dotační program Nová zelená úsporám na solární elektrárnu?

29.07.2016, 09:42

Lukáš 6 znaků

Neplánuju, ekenomicky nevýhodné a nesmyslné. Navíc dotace, tak pokřivujou trh a jsou výhodný pro určitý zájmový skupiny, že je nehodlám podporovat. S dotací nebo bez dotace to jde za stejný peníze. Tak proč trávit hromadu času nad vyřízením dotace.... Všechny dotace zrušit a to by se vidělo, jak by šli všechny ceny rapidně dolu :-)

09.08.2016, 21:02

Gabriela Zdařilová

Kolik může stát fotovoltaika pro malý RD 130m2? Odhadem celkové náklady na pořízení a počet let odhadované návratnosti investice? Nevíte někdo prosím?

18.08.2016, 13:55

Redakce Bydlíme s Filipem

Hezký den, děkujeme za váš dotaz. Odborník, který se dané problematice věnuje, na vás nezapomněl, jenom toho má teď moc :-) Ihned, jakmile to bude možné, vám odpoví. Příště můžete zkusit také naše poradny a nechat si poradit nejen od expertů, ale i od ostatních čtenářů! Děkujeme za trpělivost, vaše redakce Bydlíme s Filipem  

16.11.2017, 22:47

Anonymní příspěvek

Existuje firma, která umí vyrobit bojler, který má dvě topné spirály - jednu na střídavý proud (tedy sit) a druhou na stejnosměrný (z FVE). Pro snížení finanční náročnosti  za ohřev TUV, si myslím super nápad. Cenově dostupnější a tím pádem rychlejší návratnost investice. Být zcela nezávislý na dodávkách ELE je možná moderní, ale zbytečně nákladné. Asi tak.

21.08.2016, 17:57

Pavel Macháček

Dobrý den. Pro takový dům je obvykle vhodná FVE 3,12 popř. 5,2 kWp. Cena instalace s wattrouterem, díky kterému lze využít přebytky k ohřevu TV, je cca 180 000 popř. 270 000 včetně DPH. U těchto instalací obvykle lze využít dotaci NZU 55 000 Kč plus 5 000 Kč na zpracování energetického posudku. Návratnost se odvíjí především z ceny nakupované kWh a pohybuje se většinou mezi 10 – 20 lety.
Být registrovaný je lepší. Staňte se součástí komunity Bydlíme s Filipem a získejte výhody registrovaných uživatelů, registrujte se zde.