11.07.2017 / Úspory


Průkaz energetické náročnosti budovy, laicky řečeno energetický štítek (zkratkou PENB), je dnes nedílnou součástí nemovitosti. Jak se v něm vyznat?

Pokud prodáváte, pronajímáte, rekonstruujete nebo stavíte nový dům, jste dle zákona číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií, povinni nechat vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), nazývaný také energetický štítek budovy.

Velmi se podobá tomu na elektrospotřebičích a stejně jako u nich vypovídá o energii, kterou spotřebič, respektive dům, spotřebovává.

Zjednodušeně lze říci, že energeticky úsporné, tedy nízkoenergetické nebo pasivní domy jsou v kategorii „A“ a staré nezateplené cihelné domy v kategorii „G“. Do kategorie „G“ také spadají budovy, které ještě štítek nemají z nějakého důvodu zpracovaný.

Pro co je nutné mít energetický štítek?

 • Při prodeji domu
 • Při prodeji bytu
 • K pronájmu
 • Novostavby
 • Veřejné stavby
 • Společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • Pro kotlíkovou dotace

Kdy potřebujete PENB

Pokud prodáváte dům, je nezbytné třídu energetické náročnosti sdělit realitní kanceláři nebo přímo zájemci a uvádět ji v informačních a reklamních materiálech (například v inzerátu). PENB také předkládáte kupujícímu před podpisem kupní smlouvy. Obdobně je tomu v případě pronájmu. PENB se opatřuje nejen v případě prodeje či pronájmu celého domu, ale i v případě ucelené části budovy, tedy například tehdy, když prodáváte či pronajímáte byt v bytovém domě.

Ze zákona má kupující či nájemník na tento průkaz právo, a i když se to nezdá, z průkazu se dají vyčíst zajímavé údaje a může se kupujícímu hodit v budoucnu při řadě dotačních programů na rekonstrukci objektu či při výměně zdroje tepla na vytápění.

Existují ale výjimky. Energetický štítek nemusí být zpracován pro budovy nebo objekty s plochou do 50m2, stavby určené k rodinné rekreaci, budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb, průmyslové, dílenské a zemědělské provozy, které mají spotřebu energie nižší než 194 MWh nebo, v případě prodeje bytové jednotky, když bylo novému majiteli předáno vyúčtování dodávek energií za uplynulé 3 roky.

Průkaz energetické náročnosti zahrnuje kromě "písmena" i velmi detailní průzkum.

Co vše lze z PENB vyčíst

Odpovědnost

Odpovědnost za PENB nese majitel, respektive prodávající. Zpracování štítku kontroluje Státní energetická inspekce. Pokuta za absenci štítku může být pro fyzickou osobu až 100 000 Kč a pro právnickou osobu až 200 000 Kč.

„Lidé si často pletou průkazy energetické náročnosti s fakturami a myslí si, že se dozvědí reálné roční provozní náklady na energie,“ upozorňuje Ing. Petr Kotek, Ph.D., ze společnosti EnergySim a dodává: „Tyto průkazy k domu jsou něco jako technický průkaz k automobilu. Lidé vědí, že auto při standardní jízdě spotřebuje 5 litrů benzínu na 100 km, ale pak velmi záleží na tom, jestli moc šlapou na plyn, či jezdí úsporněji.“

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí standardní provoz domu při „průměrné“ zimě, teplotě v interiéru, průměrné době svícení či sprchování. Pokud však někdo vytápí pouze polovinu domu, zima je teplejší, než je dlouhodobý průměr, či se často nekoupe v horké vodě, reálné spotřeby energií jsou pochopitelně nižší. A takových možností ovlivnění reálných spotřeb je mnoho. Stejně jako u auta tedy hraje velkou roli lidský faktor a okolní podmínky. „Na předkládání faktur za spotřebu energií v objektu tak není spolehnutí a jednoznačně doporučujeme vyžadovat průkaz energetické náročnosti budovy, máte na to právo,“ zdůrazňuje Petr Kotek.

Klasifikační třída Hodnota pro horní klasifikační třídy Slovní vyjádření klasifikační třídy
  Energie Uem  
A 0,5 × ER 0,65 × ER Mimořádně úsporná
B 0,75 × ER 0,8 × ER Velmi úsporná
C ER Úsporná
D 1,5 × ER Méně úsporná
E 2 × ER Nehospodárná
F 2,5 × ER Velmi nehospodárná
G Horší Mimořádně nehospodárná

Co ještě obsahuje dokument PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) neobsahuje jen mediálně známou grafickou úvodní stránku, ale i dalších cca 15 stran, ze kterých se můžete dozvědět mnoho zajímavého:

 • Kdy byl objekt postaven.
 • Objemový faktor tvaru budovy A/V. Čím kompaktnější budova je, tím je tento faktor nižší a energie je využívána efektivněji (např. u velkých kompaktních panelových domů vychází kolem 0,4, u rodinných domů s členitější fasádou pak okolo 1,2).
 • Kvalitu ochlazované obálky objektu, tedy jak dobře je či není objekt zateplen a jaké jsou plochy jednotlivých konstrukcí (čím nižší součinitel prostupu tepla U, tím lépe). Kvalitu obálky budovy jako celku pak hodnotí průměrný součinitel prostupu tepla. V tabulce v PENB najdete i jeho srovnání s referenční hodnotou. Pokud je vyšší, lze říci, že obálka budovy nevyhovuje dnešním standardům.
 • Jaký je zdroj tepla na vytápění a na přípravu teplé vody a jaké palivo se využívá.
 • Případně informace o dalších použitých technických systémech (vzduchotechnika, chlazení, vlhčení a odvlhčování).
 • Jaká jsou doporučení energetického specialisty na další zlepšení vedoucí k úspoře energie. Tato doporučení najdete popsaná slovně i v grafické části vyjádřená bílými šipkami, které ukazují, jak by byl objekt zatříděn po jejich realizaci.
 • Orientační tepelná ztráta domu v kW – lze dopočítat přes měrnou ztrátu uvedenou ve W/K.
 • Měrnou potřebu tepla na vytápění v kWh/(m2 . rok), kterou využijete pro dotační programy, například pro program Nová zelená úsporám – lze dopočítat.
 • Celková dodaná energie a její zatřídění. Ta vypovídá o množství energie, které je potřeba vyrobit (už před její přeměnou v použitých zdrojích), aby byly pokryty potřeby budovy při standardizovaném užívání.
 • Neobnovitelná primární energie a její zatřídění. Ta vypovídá o vlivu provozu budovy na životní prostředí. Čím je nižší, tím je provoz ekologičtější. Ovlivňují ji použité zdroje energie, a to jak jejich účinnost, tak samotný energonositel (elektřina, uhlí, dřevo atd.).

Nelíbí se vám energetická náročnost G?

Pokud má váš dům vysokou energetickou náročnost, nezoufejte, lze ji vylepšit mnoha způsoby. Nejčastějším řešením je zateplení, pomůže také změna způsobu vytápění (například přechod z vytápění elektrickým kotlem na plynový kotel) nebo instalace fotovoltaické elektrárny, která vám celkové výdaje za elektřinu výrazně sníží.

Na novostavby domů jsou kladeny vysoké požadavky, které se do roku 2020 ještě postupně zpřísní. Obecně se dá říci, že dnes již nelze postavit novou budovu v horší energetické kategorii, než je „C“, tedy budova úsporná. PENB je také nedílnou součástí žádosti o stavební povolení či ohlášení.

Co je energeticky vztažná plocha

Energeticky vztažná plocha je zastavěná plocha vynásobená počtem pater objektu. Plocha jednoho patra se počítá z vnějších rozměrů (včetně plochy obvodových konstrukcí). Nejedná se tedy o užitnou plochu.

Co se z PENB nedozvíte

 • Jaká bude právě vaše spotřeba energie. Průkaz hodnotí standardizované užívání.
 • Spotřebu energie pro domácí spotřebiče.
 • Užitnou plochu všech místností. V PENB je uvedena energeticky vztažná plocha, která je zjednodušeně půdorysným průmětem všech podlaží, počítáno z vnějších rozměrů, včetně obvodových stěn.
 • Jaký je technický stav objektu (různá poškození, zatékání apod.).
 • Tloušťku tepelné izolace – jsou uvedeny jen součinitele prostupu tepla konstrukce ve W/(m2 . K).

Platnost průkazu energetické náročnosti je 10 let, nebo do provedení větší změny na obálce budovy či technických systémech (například změny zdroje pro vytápění objektu, zateplení objektu apod.). Pokud uvažujete o koupi domu, PENB vyžadujte, je možné, že byste si ho za nějakou dobu museli nechat zpracovat sami.

Cena vypracování PENB

Potřebujete-li průkaz energetické náročnosti budovy, nechte si jej vypracovat od energetického specialisty s platným oprávněním. Cena PENB pro rodinný dům nebo novostavbu se pohybuje od 3 500 Kč a pro bytový dům od 6 500 Kč. Cena se odvíjí od součtu energeticky vztažných ploch, pro které je prováděn výpočet a dle podkladů — projektové dokumentace, kterou máte pro specialistu k dispozici.

Článek byl zpracován ve spolupráci se společností EnergySim.

Sdílejte:
Témata článku:
důmúspora energie