Kalkulačka Fotovoltaika


Odhadovaný počet panelů: 12 ks

Odhad potřebné plochy střechy 15,6 m2

Odhad zatížení střechy: 234 kg

Základní přehled výsledků

Využití FVE

  • využitelná výroba FVE
  • nevyužitelný přebytek z výroby FVE

Úspora z nákupu energie

  • využitelná výroba FVE
  • zbývá dodat z distribuční sítě (nákup elektřiny)
Provozní náklady
Cena za nakoupenou elektřinu před instalací FVE: 2 345 Kč/rok
Cena za nakoupenou elektřinu po instalaci FVE: - 2 345 Kč/rok
Úspora na nakoupené elektřině pomocí FVE: 5 345 Kč/rok

Podrobné výsledky

Odborným garantem výpočtů v kalkulačkách je firma EnergySim