14.01.2017 / Domov


Přestože je izolace soklu běžnou stavební prací, i zde může dojít k chybám, které komfort bydlení výrazně ovlivní. Které to jsou a jak je napravit?

Sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí stavby nebo, v případě podsklepených staveb, vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem, je nedílnou částí každé stavby. Správné zateplení soklu výrazně přispívá k dlouhé životnosti stavby a zabraňuje únikům tepla.

Zde uvádíme přehled nejčastějších chyb, které mohou nastat při zateplování soklu, a jejich řešení.

Nevhodný výběr použitého materiálu na zateplení soklu

Příklad správného použití soklového typu tepelné izolace
Isover EPS SOKL 3000.

Nejčastěji se lze v praxi setkat s nevhodným typem použitého materiálu na zateplení soklu. Klasický polystyren (EPS) ani minerální izolace (MW) nejsou pro zateplení soklu vhodné vzhledem ke své vyšší nasákavosti. Správnou volbou je extrudovaný polystyren (XPS) či perimetrický polystyren (EPS-P). Tyto materiály mají vyšší pevnost, nenasákavost a tudíž i vyšší odolnost proti plísním. Extrudovaných i perimetrických typů je ale celá řada a na sokl se musí vždy vybrat ten správný.

Řešení:

Při výběru se předem ujistěte, zda je materiál vysloveně určený k zateplení soklu. Řada výrobců tyto své produkty označuje přímo přídomkem SOKL.

Na zateplení soklu nedrží obložení

Příklad nevhodného (s hladkým povrchem) použití soklového
typu tepelné izolace XPS.

Dalším důvodem, proč je důležité vybírat produkty speciálně určené pro sokly, je obložení. Běžný fasádní polystyren nese jen tenkou, a tedy lehkou vrstvu omítky, ale na sokl se často umisťují obklady z kamene či keramiky, které mají daleko vyšší hmotnost. Kromě vyšší pevnosti mají soklové typy EPS či XPS na svém povrchu speciální strukturu, která zvyšuje přilnavost (tzv. adhezi) lepidla k vlastnímu izolantu. Díky této vyšší adhezivitě může na tepelné izolaci lehce držet i těžký obklad soklu. V případě použití nevhodné tepelné izolace soklu se pak často setkáváme s tím, že přilnavost pro takto těžký obklad není dostatečná a obklad se odtrhne, či dokonce jako celek odpadne.

Řešení:

Stávající zateplení soklu můžete buďto nahradit novým EPS, či XPS určeným pro sokly. A v případě, že již XPS na soklu máte, ale není určen pro soklové obložení, můžete (také zcela správně) zdrsnit vrchní vrstvu tak, aby se zvýšila její přilnavost k budoucímu lepidlu a tím i obkladu.

Opomenutí zateplení i pod vytápěnou částí stavby

Příklad opomenutí zateplení soklu.

Další nejčastější chyba je opomenutí provést zateplení i pod vytápěnou částí stavby, respektive sokl není zateplen vůbec. Tyto chyby často vznikají u bytových domů (resp. u přízemních bytů). Bohužel některým realizačním firmám je často jedno, co a jak zateplí. A pokud v rámci bytového domu není někdo znalý fyziky a procesů unikání tepla, může dojít k opomenutí tepelné izolace soklu. Námitky obyvatel přízemních bytů, že mají doma chladněji než byty nad nimi, jsou pak celkem logické.

U stavby s nezatepleným soklem teplo raději proniká stěnou dolů mimo oblast zateplení a v tomto místě vzniká tzv. tepelný most, ale i chladnější místo, které je často zdrojem vlhkosti a plísní. Zateplení soklu je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. včetně rodinných domů.

Řešení:

Řešením problému je doplnit chybějící zateplení soklové části a pokračovat až pod oblast promrzání, tj. na úroveň základové spáry, což je 800 mm pod úroveň okolního terénu. V případě, že není možné provést izolaci ve svislém směru, lze ji provést ve směru vodorovném.

Příklad správného řešení zateplení soklu.

Chybné zateplení soklu u nepodsklepených staveb

Velmi častou chybou je také ukončení soklu přímo v úrovni okolního terénu. V zásadě tento problém částečně souvisí s předchozím bodem, jen s tím rozdílem, že zateplení soklu zde sice provedeno je, ale stále s tepelným mostem. Bohužel touto chybou trpí drtivá většina staveb, které se stavěly před 10 a více lety.

Řešení:

I zde je třeba zateplení dokončit, tedy protáhnout jej až pod oblast promrzání, tj. na úroveň základové spáry, což je 800 mm pod úrovní okolního terénu. Stačí okolo stavby odkopat okolní zeminu a provést zateplení až na základovou spáru.

Příklad správného řešení zateplení soklu.

Malá tloušťka tepelné izolace soklu

30 mm tepelné izolace použité na zateplení soklu je opravdu
málo.

Malá tloušťka tepelné izolace soklu znamená nižší účinnost zateplení. Na zateplení soklu se doporučuje použít tepelné izolace o minimální tloušťce cca 100–120 mm. Pokud uvážíte, že cena tepelné izolace v rámci rozpočtu celého zateplení dělá v průměru jen 25–30 % (cena zateplení není jen cena tepelné izolace, ale i omítky, práce, lešení, transportu hmot atd.), nemá smysl zbytečně šetřit – navíc pokud se „úspora“ projeví v diskomfortu bydlení nebo vyšších účtech za topení.

Řešení:

Ekonomické a zároveň efektivní řešení je dodatečné zateplení. Na trhu jsou certifikované systémy pro řešení dodatečného zateplení na již stávající zateplení, zkráceně ETICS na ETICS. Přidat potřebnou tloušťku tepelné izolace k té stávající tak již lze elegantně a levně.

Nekvalitně odvedená práce

Ukázka nekvalitně provedené výztužné vrstvy (perlinky)
v rámci základní vrstvy soklu.

Může se jednat o nekvalitní materiály, nedodržení technologických předpisů, nedořešení detailů nebo nekvalitní instalaci. Na uvedené fotogragii si můžete všimnout špatně zapuštěné perlinky do základní vrstvy. Na několika místech se tato chyba již začala projevovat a marmolit ze soklu odpadá.

Řešení:

Řešením takových problémů je někdy i kompletní oprava, proto doporučujeme velmi dobře volit realizační firmu, nešetřit na materiálech a zařídit si i stavební dozor. Informujte se u spokojených zákazníků, sledujte recenze a upřednostňujte kvalitu před nízkou cenou.

Článek byl vytvořen ve spolupráci se Saint-Gobain.