18.11.2019 / Domov


Stěhujete se do nového nebo naopak máte volný byt k pronájmu? Ať už jste nájemník nebo pronajímatel, poradíme vám, jaká jsou vaše práva a povinnosti.

Pronájem bytu

Každý byt potřebuje pravidelnou údržbu. Kape kohoutek, netěsní okna nebo se rozbije bojler v koupelně. Takovou situaci zažil alespoň jednou každý z nás. Pokud jste vlastníkem bytu vy, je to snadné. V daném měsíci sáhnete hlouběji do peněženky a opravu zaplatíte ze svého. Kdo ale platí opravu v nájemním bytě? Tento otazník často visí mezi každým pronajímatelem a nájemcem. A přiznejme si, ani jedné straně se platit opravy nechce. Proto na řadu přichází zákon, který práva a povinnosti obou stran jasně definuje. Jak to tedy je? 

Pronajímatel musí udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání

Pronajímatel musí zabezpečit, aby byt odpovídal hygienickým standardům, měl funkční vytápění, tekoucí vodu a byl způsobilý k bydlení. Pokud nájemník zjistí závadu, měl by ji co nejdříve nahlásit pronajímateli. V případě, že závada zásadním způsobem ztěžuje nebo zcela znemožňuje užívání bytu, má nájemník právo na úplné prominutí nájemného za dobu trvání závady. Může také nájemní vztah vypovědět, a to bez výpovědní doby. Běžné opravy v bytě však řeší nájemník na vlastní náklady. „No jo, ale co to jsou ty běžné opravy?” říkáte si. I na ně zákon myslel. 

Běžné údržby a opravy v bytě

Zjednodušeně můžeme říct, že pro náklady na drobné opravy platí roční limit 100 Kč na každý metr čtvereční podlahové plochy bytu. Pronajímáte-li si byt o velikosti 40 metrů čtverečních, jdou za vámi opravy do výše 4000 Kč ročně.

Mezi běžnou údržbu spadá například oprava:

 • vypínačů,
 • zásuvek,
 • domácích telefonů,
 • zámků,
 • podlahových krytin,
 • ohřívačů vody,
 • umyvadel a van,
 • kuchyňských linek,
 • nebo sporáků či vestavěných skříní.

Škody z nedbalosti 

Pokud se nejedná o opotřebení nebo poruchu, ale nájemník způsobil škodu vlastní vinou, jdou samozřejmě veškeré náklady na opravu za ním. A to v jakékoliv výši. Pronajímatel má dokonce právo v takovém případě vypovědět nájemní smlouvu nebo vymáhat náhradu škody právně.

Ať už jste na straně nájemníka nebo pronajímatele, vždy si ve smlouvě ohlídejte:

 • podrobný popis stavu bytu, 
 • u zařízeného bytu soupis jednotlivého nábytku a jeho aktuální stav,
 • kdo bude platit opravy zařízení nebo náhradu vysloužilého spotřebiče.

Součástí smlouvy může být také foto nebo video dokumentace, která vám pomůže urychlit případné spory. 

Garantovaný nájem

Jste na straně pronajímatele a ježí se vám vlasy na hlavě hrůzou z představy, co všechno budete muset řešit? Předejte svůj byt profesionálům. Tuto službu nabízí například agentura Stálý nájem. Postará se místo vás o shánění nových nájemníků a byt vám po ukončení nájemní smlouvy vrátí ve stavu, v jakém byl na začátku. Vy si jen užíváte pravidelný příjem z pronájmu. Není to úleva? 

Zdroj fotek: pixabay.com

Sdílejte:
Témata článku:
byt domácnostrenovace