30.08.2016 / Domov


Typů tepelných izolací je spousta. Jak se v nich zorientovat a podle čeho si vybírat? Kromě dostupnosti hraje velkou roli i vhodnost pro daný účel.

Začněte s vlhkostí

Zbavit dům vlhkosti je krok, který musí předcházet zateplení – jinak vám hrozí plísně, kterých se budete jen těžko zbavovat. Pokud nelze zdivo sanovat, využijte systémy provětrávaných fasád.

Snaha chránit sebe i svůj domov před ztrátou tepla se jako červená nit vine historií lidstva již od pradávna. Mezi nejstarší izolační materiály patří seno, sláma či lišejníky. To platilo dlouhou dobu – až do rozšíření plastových hmot. V polovině 60. let 20. století se tak mění i masové využití typů izolací a různě zpracované plasty jako tepelné izolace našly uplatnění především ve spodních částech budov. Dodnes patří mezi nejpoužívanější izolační materiály, hned v závěsu se drží minerální vláknité materiály.

Druh izolace vybírejte pečlivě

Zateplení domu se realizuje na několik desítek let, proto druh izolace vybírejte pečlivě. Jedině tak vám bude řádně sloužit – v zimě udrží v domě teplo, v létě zabrání přehřívání. Kromě toho dokáže tlumit hluk a také chránit před požárem. 

Při výběru berte v potaz svoje potřeby a přání, místní podmínky a část stavby, kterou chcete izolovat. Podle těchto kategorií můžete určit způsob provedení samotné instalace a nejvhodnější materiál. Dobrým vodítkem může být ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov pro komplexní zateplení. Nejlepší je ale rekonstrukce domu na standard s téměř nulovou spotřebou, případně pasivní standard.

Pěnové izolace

Pěnové izolace jsou materiály, ve kterých jsou vzduch či jiná plynná látka uzavřeny v drobných bublinkách. Nutná je zde kombinace s minerální izolací pro vyšší objekty a požárně odolné střechy (z požárních důvodů).

Pěnový polystyren

Je nejužívanějším izolačním materiálem u běžných staveb zejména pro zateplování stěn, podlah či plochých střech. Při aplikaci se kotví buď pouze lepením, nebo lepením a mechanickým kotvením. Více vrstev izolace se nedoporučuje. Ty můžete použít pouze u rekonstrukcí, kde už je izolace přítomna. Více vrstev je tak typických např. pro zateplení podlah či střech. Přidání retardérů hoření do hmoty zajišťuje navíc samozhášivost materiálu.

     
 
 • klasické zděné stavby
 • panelové stavby na stěny
 • nízká cena
 • dobré izolační vlastnosti
 • tepelná izolace podkroví a parapetů
 • vlhké prostředí, s výjimkou desek PERIMETR

 

Věděli jste, že...

 • pěnový polystyren snáší pouze omezenou teplotu, dlouhodobě do 80 °C?
 • pokud nemůžete z různých důvodů měnit vzhled fasády, pak raději než po tepelněizolačních omítkách, které jsou vylehčeny polystyrenem nebo perlitem, sáhněte po izolacích vnitřních.

Extrudovaný polystyren (XPS)

Tento druh polystyrenu je dodáván nejčastěji ve formě desek s polodrážkou nebo hranou. Má lepší mechanické vlastnosti než pěnový polystyren. Pro své uzavřené póry je nenasákavý a můžete ho použít ve vlhkém prostředí, kde působí jako tepelná izolace. Součástí hmoty jsou zpomalovače hoření (kromě Synthos XPS Prime S).

     
 
 • izolace soklu, základových desek
 • vysoká pevnost
 • izolace střech s obráceným pořadím vrstev
 • vlhké prostředí
 • vyšší cena
 • nízká odolnost vůči UV záření
 • hořlavost, tj. nutnost kombinace s nehořlavými materiály

Pěnový polyuretan (PUR) a polyizokyanurát (PIR)

Existuje ve formě měkké polyuretanové pěny (molitanu) anebo tvrdé polyuretanové pěny. Ve stavebnictví se používá téměř výhradně tvrdá polyuretanová (PUR) pěna. Dodává se v deskách či různých tvarovkách nebo ji koupíte jako jednosložkovou či dvousložkovou hmotu pro aplikaci na místě.

     
 
 • vynikající izolační vlastnosti
 • vlhké prostředí
 • vyšší cena
 • nízká odolnost vůči UV záření
 • hořlavost – nutnost kombinace s nehořlavými materiály

Pěnové sklo

Pěnové sklo je materiál, jenž vzniká napěněním skloviny pomocí práškového uhlí. Póry jsou uzavřené, a tak má tento materiál některé vlastnosti podobné sklu. Výhodou této hmoty je, že je zcela nehořlavá a parotěsná. Parotěsnost ale neplatí u skelné drtě. Nevýhodou je potom vysoká cena, hmotnost, křehkost a poměrově nevýhodný součinitel tepelné vodivosti (lambda).

     
 
 • zatížené podlahy
 • nehořlavost
 • izolace bazénů, saun, ale i střech a pochozích teras
 • izolace komínů, rozvodů stlačených plynů apod.
 • vysoká tepelná kapacita
 • vysoká cena
 • prašnost při práci
 • vysoká hmotnost
 • křehkost
 • technologická náročnost zpracování
 • energetická náročnost ve výrobě

Kolik energie ušetříte?

výměna oken 20–40 %
zateplení podlahy 10 %
zateplení fasády 20–35 %
zateplení stropu či střechy 30 %
větrání s rekuperací u již zatepleného domu 20 % nad zisk zateplením
řešení odpovídající pasivnímu či téměř nulovému domu 80–90 %

Vláknité izolace

Vláknité izolace využívají uzavření vzduchu mezi jemnými vlákny. Oproti pěnovým materiálům jsou prostupnější pro vzduch i vodní páru.

Minerální vlna

Vedle pěnového polystyrenu je nejrozšířenějším tepelněizolačním materiálem právě minerální vlna. Vyrábí se z různých hornin tavením na velmi slabá vlákna a dalším lisováním do různých rozměrů. Jako prvotní surovina se obvykle používá čedič (kamenná vlna) či křemen a další sklotvorné příměsi (skelná vlna). Každý má specifické vlastnosti podle určení, kde se používá. Je proto nutné přesně vědět, jaké obchodní označení má který výrobek a na co je vhodný. Záměna materiálů může vést ke ztrátě jeho vlastností.

     
 
 • odolává ohni a vysokým teplotám
 • vysoká paropropustnost
 • tvarovatelná
 • vysoká tepelná kapacita
 • nelze dlouhodobě vystavovat vlhku

Přírodní materiály

V současné době zažívají izolace z přírodních materiálů velký návrat na výsluní.

Konopné izolace

Jako jeden z přírodních materiálů se na izolování používá konopí. Velkou výhodou tohoto materiálu je jeho rychlá obnovitelnost – roste mnohem rychleji než dřevo, a navíc nevyžaduje žádnou velkou péči ani ošetřování chemickými látkami. Zaručuje tak zdravé mikroklima, a tedy příjemné bydlení. Při výrobě konopí nejsou používána žádná lepidla, proto je čistě ekologické. V horkých letních měsících se nepřehřívá, a účinkuje tak současně jako tepelněakumulační materiál. Nicméně je stejně jako jiné izolace naplněné vzduchem, a tak akumulace není tak účinná, jak se často uvádí.

     
 
 • pevné a trvanlivé
 • odolné proti vlhkosti
 • vysoká tepelná kapacita
 • paropropustné
 • cena
 • hořlavost
 • není dostatečně odolné proti biologickému napadení – jinak jedovaté
 • ve vlhku shnije

Tepelná izolace ze starého papíru

Ze starého papíru se vyrábí další typ izolace, celulóza. Při její výrobě je důležitý takový postup, který co nejméně porušuje buničitá vlákna, jinak má hmota větší objemovou hmotnost a tím i nižší tepelněizolační účinek. Tento typ izolace je více využíván v dřevostavbách a obecně v pasivních domech. Výrobek je impregnovaný proti hoření a proti biologickému napadení boraxem a kyselinou boritou.

     
 
 • nízká cena
 • zpracování na místě foukáním – tím lze vyplnit jakékoli, i obtížně dostupné dutiny
 • nelze použít tam, kde hrozí vlhkost
 • neekologické
 • hořlavost

Sláma

Sláma, tento již po staletí užívaný materiál, je pro své dobré vlastnosti užívaný i dnes. A sice jako součást zdicích materiálů – nepálených cihel, případně hliněných omítek –, jako střešní krytina, tepelná izolace nebo i součást nábytku. V konkrétní stavbě může být sláma použita jako nosný konstrukční materiál nebo jako doplnění nosného systému.

     
 
 • ve spojení s hliněnou omítkou vysoká požární odolnost
 • cena
 • nízká odolnost proti vlhkosti
 • hořlavost
 • malá odolnost proti biologickému napadení – jinak jedovaté
 • špatné mechanické parametry – pevnost
 • s balíky se špatně pracuje
 • špatná lambda

Jak a čím zateplit různé druhy staveb?

Dům náchylný k vlhkosti

Chcete-li zateplit dům náchylný k vlhkosti, je vhodnou instalací větraná fasáda, jejíž jednotlivé vrstvy jsou odděleny prostorem, kde může zeď dýchat.

Dům, který netrápí vlhkost

Pokud vás vlhkost netrápí a chcete výborné izolační vlastnosti, použijte kontaktní způsob zateplení, kdy se desky instalují přímo na obvodovou zeď, takřka bez tepelných mostů.

Klasické zděné budovy

Nejčastěji se užívá kontaktní zateplení.

Dřevostavby

Nejběžnějším způsobem je uložení izolačních desek do připravených roštů. Následně se rošty zakryjí deskami na bázi dřevovláknitých materiálů. Výhodou těchto kvalitních izolačních desek je (kromě samotné tepelné a hlukové izolace) jejich nehořlavost, což je u dřevostaveb, které samy o sobě mohou lehce vzplanout, velice důležité. Další možností je pak kontaktní zateplení.

Kontaktní způsob zateplení

Kontaktní zateplení je nejčastěji používaný způsob zateplení stěny, který je nenáročný na aplikaci. Jde o systém lepení izolačních materiálů (desek) přímo na obvodovou stěnu. Kromě samotného lepení se desky ke zdivu ještě kotví, takže je zaručena perfektní přilnavost a pevnost. Odtud název systému kontaktní izolace. Po uchycení se izolace omítne tenkovrstvou obarvenou omítkou.

Zateplení větrané fasády

Výhodou větrané fasády je její jednoduchá montáž. Desky se ke zdivu nelepí, pouze mechanicky připevní. Proto se mohou minerální desky, což je nejčastější materiál pro tento typ montáže izolace, instalovat i v zimním období. Díky předsazení izolačních desek může zdivo odvětrávat, vodní páry zde nekondenzují, netvoří se plísně a nevznikají ani jiné potíže spojené s nadměrnou kondenzací a vlhkostí.

Zateplení sendvičových konstrukcí polystyrenem

Sendvičová konstrukce je unikátní především díky systému vrstvení materiálů s různými tepelněizolačními vlastnostmi. Jednou z možností zateplení je instalace vaty či minerální vlny mezi jednotlivé vrstvy zdiva. Dosažené tepelně- a hlukověizolační vlastnosti jsou pak velice dobré. Pro sendvičové systémy a jejich obvodové zdi jsou velmi vhodné především materiály z šedého polystyrenu, tzv. Grey Wall (šedá zeď).