30.05.2017 / Domov


Jakmile vyřídíte stavební povolení a začnete bourat, přichází vždy stejná otázka – kam s ním? Kam se sutí a stavebním odpadem?

Když už padne rozhodnutí rekonstruovat dům nebo byt, většině lidí na mysli vytanou ty příjemnější fáze, jako jsou výběr dlažby, lustrů a zábradlí ke schodišti. Jenže než budete moci tyhle touhy uspokojit, musíte se poprat s celou sérií různých jiných činností, stavebních i administrativních.

Začátkem každé rekonstrukce (po vyřízení stavebního povolení, je-li potřeba) je bourání stávající stavby, a to ať už se pouštíte „jen“ do umakartového jádra, nebo celé zdi, podlahy, obkladů apod.

Co je stavební odpad a jak s ním (ne)nakládat?

Stavebním odpadem se myslí vše, co z bouracích prací „získáte“:

  • cihly,
  • beton,
  • dřevo,
  • sklo,
  • plasty,
  • kovy,
  • asfaltové směsi a dehet,
  • keramika,
  • vytěžená zemina a štěrk
  • a také různé izolační materiály a azbest.

Detailně je definován ve vyhlášce 93/2016. I když je zřejmé, že s výjimkou azbestu, dehtu a některých barev není stavební suť životnímu prostředí nebezpečná, namístě je varování – v žádném případě nevozte suť nikam do volného terénu!

Jediný legální způsob, jak s odpadem naložit, je odvézt jej do sběrného dvora nebo nechat odbornou firmu, ať zlikviduje odpad za vás. Patří na skládku, kde se dále třídí. Přes 90 % se druhotně využije. Pokud rekonstruujete na základě stavebního povolení a budete na závěr kolaudovat, musíte dokonce předložit potvrzení o likvidaci odpadu.

Co zvládnete sami

Rekonstrukce svépomocí je v Česku běžná věc. Jednak většina lidí vyrostla v časech, kdy každý musel umět všechno, a spousta to ještě nezapomněla. Pro některé je domácí přestavba tak trochu radost a i „kravaťáci“ si rádi umažou montérky. Pro spoustu dalších je osvěžující ihned vidět výsledky své práce – ze které navíc získají prospěch oni a ti, které mají rádi. A bezpochyby je zde i naivní domněnka, že se trochu ušetří…

Kdo ale nemá s přestavbami zkušenost, může se snadno splést v odhadu, kolik stavební suti vlastně bude likvidovat. Je toho vždycky víc a je to náročnější, než na kolik to zpočátku vypadá.

Do sběrného dvora může každý občan bezplatně odvézt a vyhodit 1 m3 odpadu za určité období (nejčastěji za měsíc). Rychle zjistíte, že to není mnoho. Za další odvezený odpad se platí. Sběrné dvory v různých obcích mají různé podmínky, některé vstřícně nabízejí zapůjčení kontejneru na odvoz i pomoc při nakládání. Ceny se mohou lokálně lišit.

Kdy si najmout firmu?

Najmout si na odvoz firmu je vhodné tehdy, kdy odpadu bude větší množství nebo kdy předem neznáte složení odpadu – například když odvážíte z dlouho neobývané nemovitosti nepořádek po původních majitelích, starý obsah sklepů atp. To pak nebude jen stavební suť. Odpad musíte buď sami vytřídit, nebo jej odevzdat jako netříděný, což je dražší.

Co potřebujete vědět před začátkem bourání

Povolení MÚ, TSK

Pravděpodobně budete na suť potřebovat kontejner, který umístíte v blízkosti stavby. Kontejnery jsou vždy k dispozici ve více velikostech, obvykle na 4 až 15 m3 odpadu. Pro představu – zaberou plochu přibližně 8 m2. Zásadní je vědět, kdy, kde a jak dlouho bude kontejner stát, protože na jeho umístění potřebujete povolení místního úřadu (MÚ) a případně i povolení záboru, které vydá majitel pozemku. Pokud chcete využít chodník nebo silnici, je to technická správa komunikací (TSK), jinak správa veřejné zeleně nebo jiný majitel. Povolení MÚ musíte mít i v případě záboru svého vlastního pozemku, pokud je užíván veřejně. Pokud si kontejner postavíte na zahradu, která je jen vaše a nikdo jiný ji nevyužívá, zábor řešit nemusíte.

Pozor na lhůty vydání povolení

Všechna povolení, od MÚ i TSK, musíte mít vyřízena do chvíle, než kontejner přistavíte. Protože jak TSK, tak MÚ mají na vyřízení žádosti měsíc, je potřeba začít s dostatečným předstihem. Ale pozor – TSK vydává souhlas nejdříve 2 měsíce před začátkem platnosti povolení! Nejprve si tedy vyřiďte povolení majitele pozemku (TSK) a to pak předložte místnímu úřadu.

Zábor platí i na složený materiál

Nejen kontejner na odpad, ale i složený materiál na chodníku je zábor, a to i v případě, že je tam jen jediný den. Myslete proto na povolení i v takovém případě.

 

Kolik to bude stát?

Sazby místních poplatků určují místní vyhlášky, např. v Praze je to vyhláška č. 5/2011 Sb. a sazba za umístění kontejneru je 10 Kč/m2/den. Kromě tohoto místního poplatku se za vydání rozhodnutí platí ještě správní poplatek, ten činí v Praze 100 Kč pro zábor do 10 dnů, 500 Kč pro zábor do 6 měsíců atd. Ceny TSK Praha za zábor pak jsou 20 Kč/m2/den. 

Další ceny jsou pouze orientační, liší se místo od místa. Ve sběrném dvoře zaplatíte za 1 m3 odebraného odpadu cca 200 až 500 Kč a přistavení kontejneru na 5 t vyjde v Praze na 2500 Kč + poplatek za dopravu a manipulaci. Zde jako kdekoliv jinde platí, že v Praze je zejména draze, takže 90 % republiky si může v klidu uhladit vlasy zježené hrůzou nad vysokými výdaji.

Před kolaudací

Kolaudační komisi budete předkládat potvrzení o likvidaci odpadu, které vám vydá sběrný dvůr, jenž odpad převezme. V případě, že jste si najali firmu, potvrzení vystaví ona.

Když se něco nepovede

Kdo ukládá pokuty a jak jim předejít

Nenechte se nijak děsit, jsou to jen okrajové případy. Nejpravděpodobnější případy jsou nechtěné vysypání odpadu na chodník nebo do trávníku. Může se stát, že kontejner poškodí plochu, na níž je umístěn. K tomu jen tolik: pozemek musí být uveden do původního stavu v poslední den záboru. Větší škody řešte s majitelem pozemku nebo TSK, ale vždy ihned.

Důvodem k udělení pokuty může také být situace, kdy o zábor vůbec nepožádáte. A pro úplnost je vhodné dodat, že pokutu za založení černé skládky ukládají místní úřady, resp. odbory životního prostředí.

Prodloužení povolení záboru

Se stavbou se dostanete do skluzu raz dva, zvlášť když stavíte svépomocí. O prodloužení záboru můžete samozřejmě požádat, učiňte tak opět co nejdříve, nenechávejte to na poslední den platnosti povolení a už vůbec by se vám nemělo stát, že o prodloužení budete žádat zpětně. Po ukončení záboru předkládáte TSK na jednotném formuláři oznámení o ukončení prací.

Kdo zodpovídá?

Vždy samozřejmě zodpovídá stavebník. Část odpovědnosti ale můžete přenést na firmu, pokud si ji na rekonstrukci nebo částečnou pomoc najmete. Ve smlouvě tak nezapomeňte důsledně specifikovat, co přesně požadujete a jaká jsou práva a povinnosti jednotlivých stran. Pokud firmě svěříte odvoz a likvidaci odpadu, trvejte na písemném ujednání, že tak učiní v souladu se zákonem. Nebudete-li mít toto smluvně ošetřeno, za případnou černou skládku nesete odpovědnost vy. Některé firmy nabízejí i vyřízení všech povolení, vystavíte jen plnou moc a zbavíte se tak starostí.

Praktické rady a tipy

Další užitečné odkazy

Sdílejte:
Témata článku:
bytový důmdůmnávodrekonstrukcerenovace