07.12.2016 / Domov


Výměna oken je poměrně náročným úkonem. Přečtěte si, co budete potřebovat, zda musíte mít stavební povolení a další rady.

Výměna oken vyžaduje náležitou přípravu, přece jen se jedná o docela velký zásah nejen do stavby, ale i chodu domácnosti. Jaká okna vybrat a co je nadále potřeba zajistit?

Dřevo, nebo plast? Nebo dokonce hliník?

Základním kritériem při výběru je materiál, ze kterého vaše nová okna budou. Plastová okna jsou výrazně odolnější vůči vodě než dřevěná, a do míst s vyšší vlhkostí tak jde o jednoznačnou volbu. Hliníková mají vysokou nosnost, ale i cenu.

Ve prospěch plastových oken hovoří právě cena. Dřevěná bývají standardně dražší o zhruba 30–40 %, ačkoliv finální suma samozřejmě závisí na více faktorech. Jestliže žijete v bytovém domě, je také potřeba počítat s tím, že se s výběrem budete muset podřídit ostatním bytům tak, aby nebyl narušen jednotný vzhled stavby.

Nehleďte jen na cenu

S novými okny budete žít několik desetiletí, a tak si pořiďte nejen ta, která se vám líbí a zároveň se vejdou do rozpočtu, ale i taková, která mají požadované technické parametry.

Při výběru také prověřte technické vlastnosti nabízených oken, jako jsou tepelná a zvuková izolace nebo odolnost proti vloupání. Sledujte součinitele tepelné prostupnosti rámem (Uf), zasklením (Ug) a celým oknem (Uw) a nechte si poradit, jaké hodnoty jsou pro váš dům nejvhodnější.

Zvolit můžete cestu kompromisu, kterou jsou plastová okna s fólií imitující dřevo. Díky vývoji materiálů už plastová okna přestala být ošklivá, a někdy dokážou být na první pohled od těch dřevěných či hliníkových k nerozeznání. Výsledek může při správném provedení vypadat velice dobře a současně nepřijdete o výhody plynoucí z takřka nulové údržby a nižší pořizovací ceny.

Dřevěná okna jsou tradičnější než ta plastová. Nicméně jde o přírodní materiál, a tudíž v závislosti na okolí mohou nepatrně měnit svůj tvar i další vlastnosti. Vyžadují také pravidelnou údržbu, olejování či lakování a delší kontakt s vodou či sněhem ani dobře ošetřovaným oknům příliš neprospívá. Proto je vhodné u rámů francouzských oken zvážit, zda nezvolit jiný materiál, kterému sníh a déšť nebude tak výrazně škodit.

Další možností jsou také výrazně dražší hliníková okna, ta jsou však určena především do míst, kde máte skleněnou výplň větších rozměrů. Příkladem mohou být hlavní dveře bytových domů či nové stavby s výrazným podílem skleněných ploch. Problém s jejich estetickou stránkou pak řeší kombinace materiálů, kdy je vnější polovina vyhotovena z hliníku a vnitřní poté ze dřeva.

Počet komor a skel

Mnoho lidí věří tomu, že čím větší má okno počet komor, tím lepší budou jeho izolační vlastnosti. Pravda je ale trochu jinde. O tom, jak dobře okno izoluje, totiž rozhoduje především izolant, kterým je tady – vzduch. Čím více je ho v uzavřeném prostoru, tím pomaleji přenáší teplotní změny. Jde o podobný princip jako u tzv. dutých cihel. 

Jaká je životnost oken

U dřevěných se udává až 100 let a plastová ji mají téměř nekonečnou. V obou případech ale často dochází k výměně z důvodu rekonstrukce nebo proto, že jsou na trhu okna s výrazně lepšími termoizolačními vlastnostmi.

Na co má počet komor naopak zásadní vliv, jsou statické vlastnosti okna. Ve své podstatě jde totiž o výztuž rámu a bez nich by se okna hroutila. Starší vícekomorová okna měla tři, kvůli vyváženosti a dostačujícímu vyztužení pro rám o hloubce 70 mm se však jako ideální hodnota ukazuje pět komor, přičemž ta prostřední je obvykle podpořena ocelovým vyztužením. I dnes se můžete setkat se čtyřkomorovými okny, takovým se ale raději vyhněte.

Pokud okna měníte u staršího nezatepleného domu, zmiňovaných 70 mm hloubky s pěti komorami je naprosto dostačujících. Jestliže však zateplujete obvodové zdivo, potažmo měníte okna v novějším objektu, který patří do kategorie nízkoenergetických domů, je lepší sáhnout alespoň po 80mm hloubce a šesti komorách. Především u takových staveb není od věci zvažovat trojsklo, které může přinést až 30% tepelnou úsporu navíc.

Výběr montážní firmy nepodceňujte

Výměna oken je náročným úkonem a svěřit jej odborníkům je rozhodně namístě. Manipulace s velkými okny není jednoduchá a ve vyšších patrech i poměrně nebezpečná. Laickou montáží navíc přijdete o záruku, kdežto pokud se o ni postará odborník, můžete mít v tomto ohledu klid na duši i v peněžence.

Vzhledem k tomu, že výměna oken se dotkne nejen chodu vaší domácnosti, ale i celkového vzhledu vašeho domova zvenku i zevnitř, věnujte výběru nejen oken, ale i dodavatele potřebný čas. Poté, co jste si vybrali firmu, jejíž zkušenosti jsou ověřené léty praxe, máte doporučení od známých a udělali jste si rešerši na internetu, sledujte, jak se její zástupci chovají při první návštěvě – obhlídce bytu, aby vám mohli upřesnit kalkulaci. Pokud takovou návštěvu u vás nechtějí, berte to jako varování. Na návštěvě pak samotné chování řemeslníků hodně napoví. Samozřejmě kvalita provedené práce je rozhodující, ale snášet několik dní u sebe doma nevhodné chování dobré zkušenosti rozhodně nepomůže.

Ideálním stavem je, když výrobce/prodejce okna sám namontuje, často má s konkrétními typy zkušenost. Dalším plusem je, když vám firma rovnou dokáže dodat a nainstalovat i příslušenství, jako jsou žaluzie, ochranné sítě proti hmyzu a podobně. Výhodou je i pobočka v rozumné vzdálenosti od místa, kde okna měníte. Případný následný servis to totiž zásadně zjednoduší.

Počet komor a míra izolace nejsou v přímé úměře, důležitým izolantem je totiž vzduch samotný.

Kdy je potřeba stavební povolení

Výměna oken spadá povětšinou do kategorie tzv. udržovacích prací. Dle stavebního zákona § 103 odst 1. písmena e není u takových prací ve chvíli, kdy jejich provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, potřeba stavební povolení.

Jinými slovy – pokud nová okna nebudou nějakým způsobem měnit využitelnost a vzhled stavby, pak můžete pro klid na duši podat ohlášení (kde není třeba čekat na schválení) a pustit se do práce.

Pokud byste stará okna měnili za menší či s výrazně jinou barvou nebo třeba prováděli zasklení balkonu, stavební povolení si již musíte zařídit. Úřad bude pravděpodobně také vyžadovat nákres původního a nadcházejícího stavu. V případě, že byste například klasická okna nahrazovali francouzskými, pak bude potřeba navíc ještě posudek statika.

Konkrétní postup, co všechno budete potřebovat, najdete v tomto článku – postupy se liší podle toho, zda jste součástí družstva, je vás více jako vlastníků jednotek, nebo jste jeden majitel domu či bytu.

Jak se na výměnu připravit

Pokud měníte okna za typově jiná, pak vaše příprava začíná nad plány a ve spolupráci se stavebním úřadem. Jakmile máte všechno schváleno a potřebné povolení v ruce, můžete se směle vrhnout do vyklízení bytu.

Při výměně oken se musíte smířit s tím, že kromě pohybu cizích lidí se vaše domácnost bude potýkat také s návalem prachu a špíny a okna pochopitelně nebude možné zavřít. Děti tak raději odložte k babičce a připravte domov na smršť prachu a nepořádku.

Pokud máte plovoucí či korkovou podlahu, důkladně ji přikryjte kartonem či plachtou. Koberce srolujte, obalte je igelitem a schovejte co nejdále od budoucího zdroje nepořádku. Z okolí oken odstraňte veškerý nábytek a předměty tak, aby nic nepřišlo k úhoně a zároveň zde byl dostatečný prostor k manipulaci. Počítejte také s tím, že cesta od vchodu do místnosti i bytu k oknům bude vzhledem k nošení a odnášení materiálu dost používaná. Odkliďte tedy vše, co by mohlo překážet nebo přijít k úhoně a klidně obalte rohy kartonem nebo starým kobercem. Zároveň tím montážníkům definujete cestu. 

Především v situaci, kdy se například mění půdorys oken, a budou tak probíhat i větší stavební úpravy jejich okolí, vaše domácnost se na čas změní v zaprášené a neútulné staveniště. Veškerý nábytek tak přikryjte igelitovými fóliemi, které důkladně upevněte izolepou. Nejde o velkou investici a ušetříte si tím spoustu uklízení. Zároveň poslouží i k ochraně radiátorů pod okny, kde nezapomeňte zakrýt také příslušné ovládací prvky. Veškeré drobnosti poté ukliďte do skříní či důkladně uzavřených krabic.

Jak výměna oken probíhá

Vzhledem k tomu, že práce probíhají doslova před vašima očima, stojí za to si sepsat, co všechno budou řemeslníci provádět.

  1. Demontáž starých oken vysazením okenních křídel, rozřezáním rámů a vylámáním okenního rámu ze zdiva.
  2. Začištění vzniklého otvoru, zaměření pro nová okna včetně připojovací spáry pro dilataci a pásky, úklid sutě, ometení, penetrace otvoru. Začištění musí být pečlivé, okna nesmí být usazena nakřivo, je nutné vše pečlivě vyrovnat použitím izolační pěny nebo komprimační pásky.
  3. Kontrola oken před osazením: spoje, geometrická přesnost úhlopříček a vnějších rozměrů.
  4. Instalace parotěsných a paropropustných pásků a instalace rámu oken. V tento moment je možné okno vykonzolovat v případě, že současně s výměnou oken zateplujete a okna by na původním místě byla zapuštěná do fasády příliš hluboko.
  5. Osazení okna a jeho vyrovnání do všech os. Pomáhají dřevěné podložky a vzduchové klíny.
  6. Opětovná kontrola, zda je vše tak, jak má být.
  7. Finální upevnění okna pomocí pásových kotev nebo tzv. turbošroubů. Jejich umístění i utažení může celou rekonstrukci skvěle dokončit, nebo naopak nenávratně poškodit. Nesmí dojít k poškození rámu a otvory pro šrouby musí být zakrytované.
  8. Utěsnění připojovací spáry pomocí vody a izolační pěny a nalepení parotěsných (zevnitř) a paropropustných (zvenku) pásků či komprimační pásky, která je vhodná pro vnitřní i vnější prostředí.
  9. Osazení vnějšího i vnitřního parapetu a oprava omítek i fasády. U fasády je nutné pamatovat na to, že nesmí přesahovat na rám okna, jinak dojde k popraskání. Pomocí jsou zde tzv. APU profily, které tento přechod zajistí.

Jakmile je hotovo, zbývá jen vymalovat a můžete začít uklízet. Nakonec nezapomeňte odstranit ochranné pásky z oken, po třech měsících už téměř nepůjdou sundat.