01.02.2017 / Domov


Teplo domova je jednou z dnešních samozřejmostí. Pořídíte si kotel a očekáváte, že vše bude fungovat bez problémů, ale kotel může nemile překvapit.

Náhlé havárie či poruchy kotle dokážou nepříjemně překvapit každého, zejména v zimním období. Teplo domova je nutné zachovat, a tak je třeba okamžitě reagovat. Už jen proto, že spousta plynových kotlů je kombinovaných a kromě tepla domova přijdete i o teplou vodu. Zde najdete ty kroky, které vám pomohou situaci vyřešit co nejrychleji a v zájmu ochrany vašeho majetku a zdraví.

Lokalizujte místo potíží

V případě náhlé poruchy plynového kotle je nutné příčinu lokalizovat. Častou závadou je drobnost, kterou lze vyřešit i bez havarijní služby. Zároveň se jedná o nejčastější důvody poruchy kotle.

Zkontrolujte tedy následující:

 • zda je otevřený přívod plynu,
 • zda je funkční elektrická zásuvka plynového kotle,
 • stav vody na ukazateli plynového kotle, pokud nehřeje radiátor, ale kotel, zdá se, funguje,
 • pokud máte v termostatu baterie, vyměňte je,
 • pokud je kotel připojen přes rozdvojku v elektrické zásuvce, vypojte ji a vyzkoušejte funkčnost zásuvky a pak zapojte jen kotel.

V momentě, kdy zjistíte, že je kryt kotle opálený nebo zčernalý, ihned volejte servis, protože vám může hrozit například otrava unikajícím oxidem uhličitým! Pokud uniká plyn, volejte rovnou nouzové číslo 112.

Častým důvodem poruchy je zanesený výměník plynového kotle. Příčin, proč se tak stalo, je několik a většina z nich již vyžaduje větší zásahy jak do okolí kotle, tak i do samotné domácnosti.

 • Slabý tah komínu
  Kvalitní zážeh v kotli je podmíněn dobrým tahem v komíně. Ten je často omezen použitím kolen na kouřovodu. Dalším důvodem slabého tahu je nízký nebo zanesený komín.
 • Zvýšená prašnost prostředí
  Důvodem je místo s vyšší mírou prašnosti, jako je město, blízkost továrny a přítomnost koberců v domácnosti.
 • Nedostatečná péče o kotel
  Jednou či dvakrát do roka je nutné vyčistit výměník kotle.
 • Nedostatečný přísun vzduchu
  Kotel musí mít dostatečný přísun vzduchu. Při výměně starých kolen za nová, která lépe těsní, je důležité přísun vzduchu zkontrolovat.

Zanesený výměník kotle představuje nebezpečné riziko úniku oxidu uhelnatého do prostoru, který v tragickém důsledku způsobí smrt. Proto dnes většina spotřebičů disponuje pojistkou, která v takový moment odstaví kotel z provozu. Zjistěte si u servisního technika, jestli je váš kotel takovou pojistkou opatřen, a pokud nikoliv, určitě se vám vyplatí ji pořídit.

V jaké situaci voláte servis vy nebo správa domu

Pokud žijete ve vlastním, je jasné, že havarijní službu zavoláte sami. Pokud se porouchá kotel v pronajatém bytě nebo domě, pak nejprve informujte majitele nebo správu domu – kontakt pro tyto případy byste měli mít uveden v nájemní nebo podnájemní smlouvě. Teprve poté můžete volat havarijní servis. V případě, že se majiteli nebo správě nedovoláte a jedná se o urgentní situaci, kterou jste nezavinili, můžete uplatnit právo na proplacení nákladů za uvedení kotle do provozu. Výše drobných oprav by měla být ve smlouvě konkrétně stanovená, většinou se jedná o částky do jednoho nebo dvou tisíc korun. Tyto opravy pak platí nájemník a nejsou propláceny majitelem.

Jestliže je kotel určen pro celý dům, zodpovědnost padá na správce domu. Praktickým důvodem je, že správce zná veškeré důležité kontakty a informace. V případě, že je problém u hlavního uzávěru plynu, který se nachází na ulici, je váš konkrétní dodavatel služeb povinen zajistit, aby se vše co nejdříve uvedlo do původního stavu. Vzniklé škody hradí v případě, že má dům uzavřenou smlouvu pro případ podobné havárie, pojišťovna.

Běžné podmínky servisů

Servisní prohlídky jsou pravidelnou činností. Většinou se jedná o vyčištění, seřízení a celkovou kontrolu plynového kotle autorizovaným technikem. Tím vzniká i možnost nahradit opotřebované součástky novými. Servis je ukončen předáním protokolu o provedení servisní prohlídky.

V situaci, kdy je důležité problém vyřešit ihned, samozřejmě záleží na okolnostech a charakteru závady. Nebezpečná havárie plynu vyžaduje co nejrychlejší reakci jak ze strany obyvatele prostoru, tak následného servisu. U běžných závad dnes existuje již standardní možnost 24hodinové servisní služby. Specializované firmy s nonstop provozem jsou schopné dorazit na místo do 60 minut.

Cena běžné servisní prohlídky se pohybuje od 400 Kč do dvou tisíc korun. Cena je závislá na výkonu kotle. Pohotovostní výjezd servisního technika při havárii může stát až několik tisíc korun.

Pozor na pravidelné revize kotle!

Povinnost pravidelné revize kotle vám ukládá zákon, protože jako provozovatel plynového zařízení jste zodpovědní za způsobené škody během provozu spotřebiče. Minimálně jednou za rok si objednejte revizi plynového kotle (požadují to i pojišťovny v případě plnění pojistné události) a zkontroluje i těsnost spojů plynovodu a připojených zařízení. Zemní plyn může negativně působit na těsnění materiálu, což vede k následným únikům plynu.

Revizi kotle objednáte buď u firmy, od které jste kotel koupili, nebo u plynového servisu. Cena se pohybuje od několika stovek až do dvou tisíc korun. Cena se liší na základě výkonu kotle a do výsledné částky je v některých případech zahrnuta i cena za dopravu.

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je jednou z podmínek pro případné uznání záruky i roční servis prováděný smluvní servisní firmou výrobce. Tato pravidelná servisní prohlídka plynového kotle by měla být provedena nejdéle 12 měsíců od data uvedení plynového kotle do provozu, případně od provedení předchozí servisní prohlídky.

Revizi plynového kotle rozhodně nenechávejte na poslední chvíli. Na začátku topné sezony bývá většina revizních techniků vytížená a nemusí mít čas v termínu, kdy potřebujete vy. Zbytečně se tak můžete vystavit pokutě, nebo dokonce nepříjemné nehodě.

Užitečné kontakty a co dělat, abyste byli příště lépe připraveni

Pro předcházení jakýmkoliv problémům je zásadní dodržovat pravidelné servisní prohlídky. Ideální je pozvat si servisního pracovníka alespoň jednou do roka, ideálně před začátkem topné sezony.

Zde uvádíme odkazy na servis jednotlivých značek:

Topné systémy, které jsou hlavní součástí plynových kotlů, vyžadují pravidelnou údržbu a zanedbání vede ve výsledku k vyšší spotřebě. Nejenže snížíte pravděpodobnost náhlé a nepříjemné havárie plynového kotle, ale prodlužujete mu i životnost a minimalizujete riziko vážných problémů, které mohou v krajním případě ohrozit i váš život.

Pojistěte se i kvalitními informacemi

Důležité je také ujistit se, zda máte dobře nastavenou pojistnou smlouvu pro případ náhlé nehody způsobené v důsledku havárie plynu. Pokud položku plynového kotle nemáte zařazenou do pojištění domácnosti, určitě zajděte do pobočky své pojišťovny a smlouvu nechte upravit. Zkontrolujte i smlouvy spolkové (vlastníků nebo družstevníků) pro případ, že plynový kotel je umístěný ve společných prostorech bytového domu.

Shrnutí

Je jasné, že plynový kotel plní v domácnosti roli jednoho z nejdůležitějších spotřebičů. Proto mu v průběhu celého roku věnujte náležitou péči. Nepodceňujte pravidelnou servisní kontrolu, která dokáže mnoha problémům předejít. Ušetříte si tak nepříjemnosti a poměrně prodražené pohotovostní opravy spojené s velkým stresem. V případě poruchy nespoléhejte na své kutilské schopnosti, pouze zkontrolujte základní funkce kotle a ostatní nechte na odborném pracovníkovi.

Využijte možnosti revize kotle zdarma

S tarifem Plyn ČEZ S ODMĚNOU získáte revizi plynového kotle a spalinových cest na rok zdarma. Stačí, když budete plynem topit ve své domácnosti nebo jako podnikatel budete maloodběratelem. Starost o provedení revize tak nemusíte řešit – budete včas kontaktováni firmou, která revize zajišťuje, a sjednáte si termín, který se vám bude hodit.